Meer nieuws Jetta Klijnsma

Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten) vergoeding ontvangen zonder dat Lees meer

Vraagbaakonderwerpen


Over deze website

De Vraagbaak geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen en multifunctionele centra.

Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen elk kwartaal bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over te nemen. Voorbeelden van samenwerking zijn belangenbehartiging en politieke lobby en het gezamenlijk beheren van deze website en de Vraagbaak.

Provincies die op dit moment in dorpshuizen.nl vertegenwoordigd zijn: Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Holland, Gelderland, Noord Brabant, Limburg en Overijssel. In de overige provincies lopen acties om te komen tot een steunpunt.

De website dorpshuizen.nl is niet voor commerciële doeleinden.