Meer nieuws samen-eten

Brochure het dorpshuis en de WMO beschikbaar

Dorpshuizen dragen bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. De functie en plek die dorpshuizen hebben in gemeenschappen, maakt hen tot een goede partner Lees meer

Laatste Ideeën & vraagbaakonderwerpen