Meer nieuws mfa-problematisch

MFA’s vaak als problematisch ervaren

Bijna de helft van de MFA’s is in bezit van gemeenten. De gebouwen, gedeeld door diverse maatschappelijke organisaties, worden door gemeentes vaak als problematisch ervaren. Lees meer

Vraagbaakonderwerpen


Over deze website

De Vraagbaak geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen en multifunctionele centra.

Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen elk kwartaal bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over te nemen. Voorbeelden van samenwerking zijn belangenbehartiging en politieke lobby en het gezamenlijk beheren van deze website en de Vraagbaak.

Provincies die op dit moment in dorpshuizen.nl vertegenwoordigd zijn: Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Holland, Gelderland, Noord Brabant, Limburg en Overijssel. In de overige provincies lopen acties om te komen tot een steunpunt.

De website dorpshuizen.nl is niet voor commerciële doeleinden.