Nieuws

MFA’s vaak als problematisch ervaren

donderdag 23 februari 2017

Bijna de helft van de MFA’s is in bezit van gemeenten. De gebouwen, gedeeld door diverse maatschappelijke organisaties, worden door gemeentes vaak als problematisch ervaren. MFA’s zouden te duur, te groot en te complex zijn. Gebruikers zijn volgens Bouwstenen voor Sociaal over het algemeen niet tevreden en er zijn veel klachten over het beheer en Lees meer

Oranje Fonds Collecte, wat doet uw dorpshuis met extra geld

donderdag 9 februari 2017

De Oranje Fonds Collecte is een geweldige kans voor uw organisatie om extra geld te werven en meer bekendheid te genereren in uw omgeving. Is uw dorpshuis of buurthuis van de partij? Meld uw organisatie zo snel mogelijk aan en selecteer het collectegebied van uw keuze. Inschrijven kan tot 1 april, maar voor alle collectegebieden Lees meer

Hygiënecode van NOC*NSF ook beschikbaar voor dorpshuizen

vrijdag 27 januari 2017

Europese wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt. Als dat het geval is kunt u gebruiken maken van de door NOC*NSF ontwikkelde hygiënecode voor sportkantines. Het voordeel boven andere aanbieders van Lees meer

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd

woensdag 11 januari 2017

Goed nieuws voor dorpshuizen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen of van plan zijn om dat op korte termijn te gaan doen. Minister Kamp is door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling te behouden. De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren werd door een Lees meer

Financiële bijdrage | NLdoet

donderdag 8 december 2016

Ook in 2017 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLdoet klussen. Zo roepen ze niet alleen vrijwilligers op om u te helpen, maar heeft u ook middelen om uw wensen uit te laten voeren. De maximale bijdrage is dit jaar € 400,=. U aanvraag moet voor 31 januari bij het Oranje Fonds binnen Lees meer

Startersgids BTW

vrijdag 4 november 2016

Kiezen voor BTW belaste prestaties kan dorpshuizen financieel voordeel opleveren. Vanzelfsprekend is het dan wel verplicht de BTW wet- en regelgeving correct toe te passen in de bedrijfsvoering. En dat is voor veel gemeenschapsaccommodaties een lastige opgave. Om de kennis en expertise op het gebied van BTW belaste prestaties breed toegankelijk te maken voor alle Lees meer

Brochure het dorpshuis en de WMO beschikbaar

woensdag 26 oktober 2016

Dorpshuizen dragen bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. De functie en plek die dorpshuizen hebben in gemeenschappen, maakt hen tot een goede partner van de gemeente en lokale zorg aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Om te zien of een dorpshuis WMO-proof is, is er het hulpmiddel van de WMO-scan. Veel Lees meer

Brochure Duurzame dorpshuizen beschikbaar

woensdag 12 oktober 2016

De druk op de exploitatie van dorpshuizen en de noodzaak om de uitgaven te beheersen of waar mogelijk te reduceren was voor het platform dorpshuizen van de LVKK aanleiding te onderzoeken wat dorpshuizen zoal doen of kunnen doen om de energielasten te reduceren. De brochure-duurzame-dorpshuizen belicht gemeenschapsaccommodaties in drie provincies die bewust aan de slag Lees meer

Brochure dorpsaccommodatieplan beschikbaar

woensdag 5 oktober 2016

Net als dorpshuizen worden ook andere organisaties zoals scholen, sportverenigingen en kerken geconfronteerd met veranderingen die een nieuwe tijd met zich meebrengt. Zij zijn immers de spiegel van een veranderende samenleving. Deze veranderende samenleving vraagt om andere en nieuwe combinaties van voorzieningen. Voorzieningen die onder druk staan, maar tegelijkertijd van wezenlijk belang zijn voor het Lees meer

Handige brochure voor vrijwilligers

woensdag 31 augustus 2016

‘Minder gedoe voor vrijwilligers’ is een handige brochure van de NOV over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Vol met informatie en tips, onder andere over een evenementenvergunning, verzekeringen, vrijwilligers met een uitkering, ANBI en de verklaring omtrent gedrag. Er zijn veel onderwerpen samengebracht in de 34 pagina’s. Net niet te lang om Lees meer