Gegevensbescherming

Geplaatst in december 2017

Organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren moeten zich houden aan de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen.

Deze verordening heeft ook gevolgen voor vrijwilligersorganisaties. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een handig 7-stappenplan gemaakt waarmee u AVG-bestendig kunt worden. Klik hier voor het stappenplan en lees welke acties op uw organisatie van toepassing zijn.