Meer nieuws

Fries onderzoek naar gevolgen corona voor buurt- en dorpshuizen

De Friese koepelorganisatie Doarpswurk heeft onderzoek gedaan naar de (financiële) gevolgen van corona voor dorps- en buurthuizen. De enquête is uitgezet onder alle Friese dorps- Lees meer

Vraagbaakonderwerpen


Over deze website

Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Voor meer informatie over de organisatie, het werkgebied en haar doelstellingen, klik hier.