Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling voor dorpshuizen

PvdA statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en BOKD in Drenthe hebben een brief opgesteld voor Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. In deze brief vragen wij aandacht voor de negatieve effecten die het afschaffen van de salderingsregeling kan hebben voor dorpshuizen, buurthuizen en sportaccommodaties. Als u het eens bent met de inhoud van deze brief, dan willen u vragen om deze brief, voor 1 november, mede te ondertekenen. Dat kan door dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen in heel Nederland.

Onlangs heeft minister Wiebes aangekondigd de salderingsregeling af te willen schaffen en te vervangen door een terugleversubsidie. PvdA Statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en de BOKD hebben bedenkingen bij deze plannen vanwege de gevolgen die dat gaat hebben voor dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen. Wij willen de minister vragen om bij de uitwerking van deze nieuwe regeling rekening te houden met de specifieke situatie waarin dorpshuizen en buitensportverenigingen verkeren. Wij vinden dat de situatie voor dorpshuizen en sportverenigingen aanzienlijk anders is dan voor woningen.

De afgelopen jaren hebben vele dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen geïnvesteerd in verduurzaming. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te brengen. Verduurzaming is ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel te houden. Het heeft er in vele gevallen toe geleid dat activiteiten en contributie van sport betaalbaar kan blijven en voorzieningen in stand kunnen blijven. Bij de aanschaf van zonnepanelen is uitgegaan van een bepaald rendement. Bij de bepaling van het rendement is uitgegaan van de mogelijkheid van het salderen.

Onderschrijft u dit ook, onderteken de brief aan de minister dan via de volgende link: www.tinyurl.com/salderingsregeling