Zoekresultaten

nieuwsbericht

Voorbeeld privacyverklaring AVG

11-06-2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee wordt aangestuurd op meer verantwoordelijkheidszin bij organisaties in de omgang met privacygevoelige gegevens. Over de uitvoering en handhaving van de AVG bestaat veel onduidelijkheid. Voor dorpshuizen en aanverwante organisaties is het raadzaam een privacyverklaring op de website te vermelden. Bekijk het voorbeeld.

nieuwsbericht

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-06-2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan Lees meer

vraagbaak-artikel

Gegevensbescherming

Geactualiseerd juni 2018 Organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren moeten zich houden aan de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen. Deze verordening heeft ook gevolgen voor Lees meer

vraagbaak-artikel

Personeelswijzer

Geactualiseerd februari 2019 De personeelswijzer is een instrument waarin het bestuur van een buurt- of dorpshuis informatie voor het personeel heeft gebundeld. De personeelswijzer biedt de medewerker inzicht in de organisatie, in het personeelsbeleid en in de regels en afspraken die gebruikt worden om werknemers goed te laten functioneren. De personeelswijzer kunnen jullie zelf samenstellen Lees meer

vraagbaak-artikel

Werven van personeel

Geactualiseerd november 2019 De vacature Als een bestuur van een buurt of dorpshuis besloten heeft personeel aan te trekken of een ontstane vacature opnieuw in te vullen, kan zij op een aantal manieren te werk gaan Intern Kan de vacature intern vervuld worden? Het is verstandig om altijd na te gaan of er een interne Lees meer

vraagbaak-artikel

Sociale media

Sociale media, wat is dat eigenlijk? Sociale Media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Dit op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst, ook geluid en beeld worden gedeeld via sociale media websites. Is het vanzelfsprekend Lees meer

vraagbaak-artikel

Publiciteit en PR

Geactualiseerd mei 2019 De doelgroepen van buurt- en dorpshuizen wonen vlakbij, in de wijk of het dorp. Toch blijkt in de praktijk hoe belangrijk het is voortdurend contact te blijven maken met de omgeving. Dat kan door middel van publiciteit, waarmee u uw aanbod onder de aandacht brengt. Maar denk ook aan het communiceren van Lees meer

vraagbaak-artikel

Registraties

Gecontroleerd december 2018 Naast de financiële registratie, die de belangrijkste is, zijn er nog andere registraties die voor welzijnsaccommodaties als dorps- en buurthuizen van belang zijn. Van Dale zegt over registratie dat het gaat om “een voortdurend bijgehouden boek of lijst, later kaartsysteem, nog later computersysteem, waarin aantekening wordt gehouden omtrent zaken of personen”. Voor Lees meer

vraagbaak-artikel

Personeelsadministratie

Geactualiseerd september 2019 Onderscheid dient gemaakt te worden tussen personeelsadministratie en salarisadministratie. Bij het aannemen van personeel dienen de volgende gegevens geregistreerd te worden: Voornamen, achternaam, geboortenaam en adresgegevens Burger Service Nummer (BSN) Geboortedatum en geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit Rekeningnummer Loonheffingskorting ja of nee Eventueel ook: Telefoonnummer Emailadres Opgebouwd levenslooptegoed Identificatie Nieuwe medewerkers dienen Lees meer