Archief van auteur

Voorbeeld privacyverklaring AVG

maandag 11 juni 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee wordt aangestuurd op meer verantwoordelijkheidszin bij organisaties in de omgang met privacygevoelige gegevens. Over de uitvoering en handhaving van de AVG bestaat veel onduidelijkheid. Voor dorpshuizen en aanverwante organisaties is het raadzaam een privacyverklaring op de website te vermelden. Bekijk het voorbeeld.

Nieuwe modellen pachtovereenkomsten

woensdag 25 april 2018

Een bestuur van een dorpshuis, buurthuis of multifunctionele accommodatie kan verschillende vormen kiezen voor de exploitatie van het horeca-gedeelte. Globaal gaat het om beheer door vrijwilligers, betaald beheer of verpachten. Lees meer hierover in het vraagbaakartikel Beleidskeuze barexploitatie. Bij verpachting wordt de exploitatie van het horecadeel, of soms de hele accommodatie, tegen betaling van een Lees meer

Nieuwe hygiënecode voor de horeca op 1 april

donderdag 10 maart 2016

Vanaf 1 april 2016 geldt er een nieuwe hygiënecode voor de horeca. De hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt. Lees meer

Subsidie voor verwijdering asbestdaken

woensdag 27 januari 2016

Met de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod Lees meer

WW uitkering en vrijwilligerswerk

woensdag 16 december 2015

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat uw organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Lees meer

Zesde Plattelands Parlement ‘kantelpunt in onze democratie’

donderdag 3 december 2015

Actieve plattelandsbewoners en Tweede Kamerleden troffen elkaar op 14 november 2015 op het zesde PlattelandsParlement georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen werd door een kleine 300 mensen uit het hele land bezocht. Zij maakten met hun innovatieve activiteiten die leiden tot een leefbaar platteland enthousiasme en Lees meer

PlattelandsParlement – 14 november 2015

dinsdag 27 oktober 2015

Op zaterdag 14 november 2015 is het zo ver: het Plattelandsparlement 2015! Hoofdthema’s voor deze zesde editie zijn: • Zorg en Welzijn • Maatschappelijk vastgoed En veel informatie en inspirerende sprekers over: • Behoud kleine scholen • Snel internet • Bereikbaarheid en vervoer • WMO-scan dorpshuizen • Crowdfunding • Veranderkunde Het programma start om 9.30 Lees meer

Arbeidsovereenkomsten vragen uw aandacht

donderdag 24 september 2015

De Wet werk en zekerheid is in januari 2015 aangepast en dit heeft gevolgen voor dorpshuizen met personeel. In de Vraagbaak vindt u meer informatie in het nieuwe artikel Wet werk en zekerheid. Ook de modellen binnen Arbeidsovereenkomsten zijn recent aangepast aan de nieuwe wetgeving en van een toelichting voorzien. Het gaat om de volgende Lees meer

De geschiedenis van Rotterdamse wijkgebouwen

maandag 3 augustus 2015

Studenten bouwkunde onderzochten de ontstaansgeschiedenis van meer dan twintig wijkgebouwen en de huidige betekenis van deze gebouwen voor het leven in de wijk. Wijkgebouwen staan onder druk. De overheid trekt zich terug, er is een roep om een participatiemaatschappij en er moet veel bezuinigd worden. Voor veel wijkgebouwen betekent dit dat ze zullen moeten sluiten Lees meer

Post.nl en Laad.nl

vrijdag 31 juli 2015

Post.nl bouwt een flink aantal postkantoren en –agentschappen om tot pakketpunten. Voor een aantal dorpen kunnen nieuwe pakketpunten nodig zijn; hiervoor kan een dorpshuis geschikt zijn. De vier belangrijkste eisen zijn: veilige opslag van pakketten (dat niet iedereen er bij kan); elektriciteit en draadloos internet (kunnen scannen); voldoende openingstijden; vast aanspreekpunt. Voor het dorpshuis staat Lees meer