Voorbeeld privacyverklaring AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee wordt aangestuurd op meer verantwoordelijkheidszin bij organisaties in de omgang met privacygevoelige gegevens. Over de uitvoering en handhaving van de AVG bestaat veel onduidelijkheid. Voor dorpshuizen en aanverwante organisaties is het raadzaam een privacyverklaring op de website te vermelden. Bekijk het voorbeeld.

Nieuwe hygiënecode voor de horeca op 1 april

Vanaf 1 april 2016 geldt er een nieuwe hygiënecode voor de horeca. De hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt. … Lees meer

Subsidie voor verwijdering asbestdaken

Met de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod … Lees meer

Categorieën Niet gecategoriseerd

WW uitkering en vrijwilligerswerk

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat uw organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende … Lees meer

Zesde Plattelands Parlement ‘kantelpunt in onze democratie’

Actieve plattelandsbewoners en Tweede Kamerleden troffen elkaar op 14 november 2015 op het zesde PlattelandsParlement georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen werd door een kleine 300 mensen uit het hele land bezocht. Zij maakten met hun innovatieve activiteiten die leiden tot een leefbaar platteland enthousiasme en … Lees meer

Categorieën Niet gecategoriseerd

Arbeidsovereenkomsten vragen uw aandacht

De Wet werk en zekerheid is in januari 2015 aangepast en dit heeft gevolgen voor dorpshuizen met personeel. In de Vraagbaak vindt u meer informatie in het nieuwe artikel Wet werk en zekerheid. Ook de modellen binnen Arbeidsovereenkomsten zijn recent aangepast aan de nieuwe wetgeving en van een toelichting voorzien. Het gaat om de volgende … Lees meer

Categorieën Niet gecategoriseerd

De geschiedenis van Rotterdamse wijkgebouwen

Studenten bouwkunde onderzochten de ontstaansgeschiedenis van meer dan twintig wijkgebouwen en de huidige betekenis van deze gebouwen voor het leven in de wijk. Wijkgebouwen staan onder druk. De overheid trekt zich terug, er is een roep om een participatiemaatschappij en er moet veel bezuinigd worden. Voor veel wijkgebouwen betekent dit dat ze zullen moeten sluiten … Lees meer

Categorieën Niet gecategoriseerd

Post.nl en Laad.nl

Post.nl bouwt een flink aantal postkantoren en –agentschappen om tot pakketpunten. Voor een aantal dorpen kunnen nieuwe pakketpunten nodig zijn; hiervoor kan een dorpshuis geschikt zijn. De vier belangrijkste eisen zijn: veilige opslag van pakketten (dat niet iedereen er bij kan); elektriciteit en draadloos internet (kunnen scannen); voldoende openingstijden; vast aanspreekpunt. Voor het dorpshuis staat … Lees meer