Archief van auteur

Handreiking toekomstig coronabeleid

maandag 18 juli 2022

Mocht de coronasituatie verergeren dan gaat de overheid ervan uit dat de verschillende sectoren zelf plannen maken hoe om te gaan met een opleving van het virus. Het uitgangspunt is om de samenleving, waaronder de buurt- en dorpshuizen, open te houden. Met het oog daarop hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Lees meer

Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): webinar 13 september

dinsdag 5 juli 2022

Er is een subsidiemogelijkheid op komst voor buurt- en dorpshuizen die het gebouw willen verduurzamen. Het Rijk start in het najaar van 2022 de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot 31 december 2023 17:00 uur. Voorwaarde voor het doen van een aanvraag is in ieder geval Lees meer

Doarpswurk moet blijven. Teken de petitie vóór 25 juni!

dinsdag 14 juni 2022

Stichting Doarpswurk wordt in haar voortbestaan bedreigd. Doarpswurk is een provinciale koepelorganisatie voor kleine kernen en dorpshuizen waarbij 270 dorpsbelangen, 220 dorpshuizen en 150 Duurzame Dorpen in Friesland zijn aangesloten. Alle provinciale organisaties voor kleine kernen en dorpshuizen werken samen en delen hun kennis in het samenwerkingsverband de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Ruim Lees meer

Oranje Fonds stelt 600.000 euro extra beschikbaar voor verbinding in buurten

woensdag 1 juni 2022

Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in buurten na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Dit blijkt uit een rondgang onder diverse buurtinitiatieven. Daarom stelt het Fonds onder de noemer Reuring in de Buurt een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor buurtorganisaties die dit mogelijk willen maken. Lees meer

Onderzoek tariefverlaging ozb dorpshuizen en sportaccommodaties

dinsdag 31 mei 2022

De mogelijkheid om o.a. dorpshuizen en sportaccommodaties voor de ozb als een woning (i.p.v. niet-woning) te belasten blijkt niet uitvoerbaar. De mogelijkheid bestaat sinds de aanpassing van artikel 220f van de Gemeentewet in 2019 n.a.v. het amendement Omtzigt (35.026). Door het tarief voor een woning toe te passen zou de ozb lager uitvallen. Minister Bruins Lees meer

Dorpshuis Op De Welle genomineerd voor Nationale Vrijwilligersprijzen

woensdag 25 mei 2022

Dorpshuis Op de Welle in De Wilp (Groningen) is genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022. Het dorpshuis dingt met nog vier organisaties, mee naar de hoofdprijs van €15.000. De winnaar wordt bepaald met behulp van een online tv-serie. De uitzendingen zijn te zien op 15 juni, 22 juni, 29 juni en 6 juli om 19:00h. Via Lees meer

Collectieve Buma-regeling VISMA/YouServe is gestopt.

woensdag 18 mei 2022

De collectieve Buma-regeling die tot voor kort uitgevoerd werd door VISMA/YouServe (voorheen VISMA/Raet), is per 1 januari 2022 gestopt. Buurt- en dorpshuizen die er gebruik van maakten kregen een collectiviteitskorting van 10% op de Buma-tarieven. Deze korting komt te vervallen. De facturen betreffende Buma 2022 zullen door het Servicecentrum Auteurs- en Naburige Rechten (SCAN) worden verstuurd. Lees meer

Ruim 100 buurt- en dorpshuizen kloppen aan bij het meldpunt stijging energielasten

dinsdag 19 april 2022

De afgelopen maanden hebben ruim 100 buurt- en dorpshuizen aangeklopt bij het meldpunt ‘Stijging Energielasten’ op de website www.dorpshuizen.nl. Het meldpunt is ingesteld nadat er alarmerende signalen binnenkwamen van buurt- en dorpshuizen die honderden tot soms duizenden euro’s meer per maand kwijt zijn aan energie. De buurt- en dorpshuizen die de enquête hebben ingevuld betalen Lees meer

Red onze buurt- en dorpshuizen: geen marktwaarde maar meerwaarde

dinsdag 5 april 2022

Door de fixatie op de marktwaarde van vastgoed komen buurt- en dorpshuizen onder druk te staan. De kosten worden te hoog en de begroting komt niet meer rond. Veel gemeenten kijken naar de marktwaarde van hun vastgoed. Als het vastgoed meer waard wordt, verhoogt men de huur. Het buurt- of dorpshuis sluit. En dat is Lees meer