Warmteboost organiseert webinars!

WarmteBoost organiseert binnenkort twee informatieve webinars om buurt- en dorpshuizen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun locatie. Deze webinars zijn toegankelijk voor iedereen, ook als je geen deelnemer bent van WarmteBoost. Op 10 juni gaat het webinar over het maken van een plan van aanpak. Op 27 juni over de financiering van je project. … Lees meer

Handleiding DUMAVA-aanvraag 2024

Op 3 juni 2024 start de volgende ronde van de landelijke subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Buurt- en dorpshuizen die willen verduurzamen kunnen hiervan gebruikmaken maar ook zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten en culturele instellingen. Het subsidieplafond is van € 237,5 miljoen verhoogd naar in totaal € 452,3 miljoen. Handleiding In opdracht van het ontzorgingsprogramma Verduurzamen … Lees meer

AnderHalfweg uit Voor-Beltrum beste buurtinitiatief van Nederland 2023/24

Bouwcommissie AnderHalfweg van het oude dorpscafé Halfweg uit het Gelderse Voor-Beltrum wint de Gouden Pit, de hoofdprijs van het Katalys-programma Kern met Pit. Ze mogen zich een jaar lang het ‘Beste Buurtinitiatief van Nederland’ noemen. AnderHalfweg is op het uitverkochte We Doen Het Samen-festival gekozen tot beste uit de rij van 12 winnaars van de provinciale … Lees meer

Rapport biedt geen oplossing voor toepassing lager ozb-tarief

Gemeenten mogen sinds 1 januari 2019 een lager ozb-tarief hanteren voor instellingen van sociaal belang waaronder buurt- en dorpshuizen. Het amendement Omtzigt maakt het mogelijk dat gemeenten voor deze categorie het tarief voor woningen i.p.v. van niet-woningen kunnen hanteren. In de praktijk maken gemeenten hier echter geen gebruik van vanwege verschillende uitvoerings- en toepassingsvraagstukken. In … Lees meer

Vragenlijst bankproblemen stichtingen en verenigingen

Vereniging NOV vraagt je medewerking voor een belangrijk onderwerp. Zoals je misschien weet, zet deze belangenorganisatie voor vrijwilligers zich in voor goede toegang tot en gebruik van het betalingsverkeer voor vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vanwege wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering voeren banken sinds enkele jaren veel te strenge controles uit en soms weigeren ze zelfs (tijdelijk) … Lees meer

De LVKK zoekt versterking!

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) staat aan de vooravond van een transformatie want door een eenmalige financiële impuls kan de organisatie dit jaar fors uitbreiden. Het wordt de kunst om met deze extra impuls uitvoering te geven aan het beleidsplan 2024-2027 én tegelijkertijd de LVKK duurzaam te versterken en te professionaliseren zodat de … Lees meer

Dementievriendelijke ontmoetingsplekken

Ook in 2024 wil Alzheimer Nederland mensen met beginnende dementie ondersteunen. Daarom richt de stichting zich op dementievriendelijke ontmoetingsplekken. Waarom een dementievriendelijke ontmoetingsplek? 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In 2030 zijn er 700 tot 1.000 ontmoetingsplekken nodig voor mensen met (beginnende) dementie. Naast specifieke plekken voor mensen met dementie is het hard nodig … Lees meer

Maximale vrijwilligersvergoeding in 2024 verhoogd naar 2.100 euro

Vrijwilligersorganisaties zoals buurt- en dorpshuizen kunnen vrijwilligers voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding geven. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 gaat het bedrag van € 1.900 naar € 2.100 per jaar en van € 190 naar € 210 per maand. Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeft zowel de vrijwilligersorganisatie als … Lees meer

Per 1 januari aan Sena betalen voor rechten-inclusieve muziek

Wanneer in dorps- of buurthuizen muziek wordt gedraaid moet daarvoor worden betaald aan de Buma/Stemra en Sena. Aan Buma betaal je voor de mensen die de muziek hebben bedacht en aan de Sena voor de mensen die de muziek op ‘de plaat’ hebben gezet. Dit is een wettelijke verplichting. Het is ook mogelijk om gebruik … Lees meer

Dorpshuizen.nl ziet veel kansen tot regeldrukvermindering voor vrijwilligers

Op 7 december was de Dag van de Vrijwilliger, een feest omdat 7,5 miljoen vrijwilligers het verschil maken op tal van onderwerpen. Een dag later zijn 150 Kamerleden geïnstalleerd. Deze Kamerleden, Rijksoverheid en gemeenten hebben de kans vrijwilligers een écht compliment te geven. Eentje dat nodig is. Na jaren van toenemende regeldruk, waardoor veel besturen … Lees meer

Internetconsultatie DUMAVA

Tot en met 28 december 2023 kan er via een internetconsultatie meegedacht worden over een aantal voorgestelde wijzigingen in de landelijke regeling DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed). Ook buurt- en dorpshuizen kunnen via deze regeling subsidie krijgen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. In de praktijk blijkt dit erg lastig. Beide keren dat de regeling geopend werd … Lees meer

“Wij zijn hier” roept politiek op tot samenwerking

Met de landelijke campagne voor gemeenschapskracht “Wij zijn hier”, laten bewonersorganisaties zien dat de antwoorden op de maatschappelijke problemen van vandaag gevonden kunnen worden in de gemeenschappen in onze steden en dorpen, wijken en buurten. Een oproep richting de overheid en politiek tot betere samenwerking. “We waren er altijd al”, zo stellen zij, “Wij weten … Lees meer