Archief van auteur

Onderzoek naar regeldruk vrijwilligers van start

donderdag 1 december 2022

In oktober is onderzoeksbureau Sira Consulting in opdracht van diverse ministeries, gestart met onderzoek naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties. Aanleiding voor het onderzoek is het alarmerende geluid vanuit vrijwilligersorganisaties, goede doelen en fondsen via onder andere de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers’. Denk aan het UBO-register, de AVG en de WBTR.  Er is een Lees meer

Extra middelen van het Rijk voor gestegen energielasten dorps- en buurthuizen

maandag 28 november 2022

Het ministerie van Financiën heeft vorige week bekendgemaakt dat er vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra geld beschikbaar komt om de gestegen energielasten van onder meer dorps- en buurthuizen te compenseren. Het gaat jaarlijks in totaal om zo’n 300 miljoen euro, in 2026 en 2027 naar verwachting oplopend tot circa 400 miljoen euro. Minister Lees meer

Prijsplafond ook voor buurt- en dorpshuizen met een kleinverbruik aansluiting

woensdag 16 november 2022

Het prijsplafond is straks ook voor veel dorps- en buurthuizen van toepassing. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Het prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en zal gelden Lees meer

Omroep Max besteedt aandacht aan torenhoge energierekening buurt- en dorpshuizen

woensdag 21 september 2022

In de uitzending van Omroep Max Meldpunt van Omroep MAX op vrijdag 16 september is aandacht besteed aan de zorgwekkende situatie van buurt- en dorpshuizen. Door de torenhoge energierekeningen dreigen deze om te vallen. Theo Andreae namens de LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) en gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel gaven een Lees meer

ING weert verenigingen en stichtingen omdat ze te druk zijn met anti-witwasmaatregelen

maandag 22 augustus 2022

Vrijdag 19 augustus maakte ING bekend voor in elk geval de rest van het jaar stichtingen en verenigingen te weigeren als zij een (nieuwe) bankrekening willen openen. ING geeft aan dat men op dit moment onvoldoende capaciteit heeft om voor deze rechtsvormen nieuwe aanvragen plus bijbehorend klantonderzoek zorgvuldig te kunnen verwerken. De bank laat weten Lees meer

Handreiking toekomstig coronabeleid

maandag 18 juli 2022

Mocht de coronasituatie verergeren dan gaat de overheid ervan uit dat de verschillende sectoren zelf plannen maken hoe om te gaan met een opleving van het virus. Het uitgangspunt is om de samenleving, waaronder de buurt- en dorpshuizen, open te houden. Met het oog daarop hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Lees meer

Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): webinar 13 september

dinsdag 5 juli 2022

Er is een subsidiemogelijkheid op komst voor buurt- en dorpshuizen die het gebouw willen verduurzamen. Het Rijk start in het najaar van 2022 de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 09:00 uur tot 31 december 2023 17:00 uur. Voorwaarde voor het doen van een aanvraag is in ieder geval Lees meer

Doarpswurk moet blijven. Teken de petitie vóór 25 juni!

dinsdag 14 juni 2022

Stichting Doarpswurk wordt in haar voortbestaan bedreigd. Doarpswurk is een provinciale koepelorganisatie voor kleine kernen en dorpshuizen waarbij 270 dorpsbelangen, 220 dorpshuizen en 150 Duurzame Dorpen in Friesland zijn aangesloten. Alle provinciale organisaties voor kleine kernen en dorpshuizen werken samen en delen hun kennis in het samenwerkingsverband de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Ruim Lees meer

Oranje Fonds stelt 600.000 euro extra beschikbaar voor verbinding in buurten

woensdag 1 juni 2022

Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in buurten na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Dit blijkt uit een rondgang onder diverse buurtinitiatieven. Daarom stelt het Fonds onder de noemer Reuring in de Buurt een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor buurtorganisaties die dit mogelijk willen maken. Lees meer

Onderzoek tariefverlaging ozb dorpshuizen en sportaccommodaties

dinsdag 31 mei 2022

De mogelijkheid om o.a. dorpshuizen en sportaccommodaties voor de ozb als een woning (i.p.v. niet-woning) te belasten blijkt niet uitvoerbaar. De mogelijkheid bestaat sinds de aanpassing van artikel 220f van de Gemeentewet in 2019 n.a.v. het amendement Omtzigt (35.026). Door het tarief voor een woning toe te passen zou de ozb lager uitvallen. Minister Bruins Lees meer