Brochures

Vissen naar vrijwilligers

Uitgave van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) over het vinden en binden van vrijwilligers.

Uitgave: Vereniging Kleine Kernen Limburg (2023)

Download brochure

Marketing en sales voor dorpshuizen

De brochure bevat een handleiding om buurt- en dorpshuizen beter in de markt te zetten. 

Uitgave: Vereniging Kleine Kernen Limburg (2022)

Download brochure

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties. Een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld.

Uitgave: LVKK (2017)

Download brochure

Duurzame dorpshuizen

Brochure duurzame dorpshuizen, over duurzaam bouwen en duurzaam maken van bestaande dorpshuizen.

Uitgave: LVKK (2016)

Download brochure

Het dorpsaccommodatieplan

Brochure het dorpsaccommodatieplan, over het ontwikkelen van een accommodatieplan samen met alle betrokkenen in het dorp.

Uitgave: LVKK (2016)

Download brochure

Het dorpshuis en de WMO

Hoe kun je als dorpshuis omgaan met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Verschillende gemeenschappen verspreid
over vier provincies, delen in deze brochure hun ervaringen.

Uitgave: LVKK (2016)

Download brochure

Dorpshuizenbeleid op maat

Uitgave van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) over dorpshuizenbeleid.

Uitgave: LVKK (2013)

Download brochure