Nieuws

Drank- en horecawet wordt alcoholwet

maandag 12 april 2021

De drank- en horecawet wordt gewijzigd en gaat alcoholwet heten. De verwachting is dat de wet op 1 juli van dit jaar in zal gaan. Voor buurt- en dorpshuizen en andere vrijwilligersorganisaties zijn een aantal veranderingen van belang. Zo wordt het doorgeven van alcohol door een volwassene aan een minderjarige strafbaar. Het was al verboden om Lees meer

Vaste lasten buurt- en dorpshuizen beduidend hoger dan bij TVL gehanteerde 11%

woensdag 31 maart 2021

Een meer dan 100  keer ingevulde enquête op de website Dorpshuizen.nl toont aan dat de vaste lasten bij buurt- en dorpshuizen gemiddeld 55% ten opzichte van de omzet bedragen. Daarnaast is uit een recent Drents onderzoek onder 49 buurt- en dorpshuizen een percentage vaste lasten van 51% naar voren gekomen. Hieruit blijkt dat het door de RVO bij buurt- Lees meer

Buma en Sena compenseren dorpshuizen ook voor 2e lockdown 2020

dinsdag 30 maart 2021

De Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) Buma en Sena gaan de buurt- en dorpshuizen ook compenseren voor de 2e periode dat zij in 2020 de deuren moesten sluiten vanwege corona. Het gaat om de weken van 4 november tot het eind van het jaar. Buurt- en dorpshuizen ontvangen een creditfactuur en restitutie. Dorps- en buurthuizen waar muziek Lees meer

UBO-register

vrijdag 12 maart 2021

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels om witwassen van geld tegen te gaan. Besturen van dorps- en buurthuizen vallen ook onder de regeling. Want enkele van de rechtsvormen die zie zich Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

maandag 8 maart 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli aan de WBTR voldoen. Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te Lees meer

Vereiste minimum aan vaste lasten TVL Q1 2021 verlaagd naar €1.500

woensdag 17 februari 2021

Vanaf de week van 15 februari kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Doordat het vereiste minimum aan vaste lasten over dit kwartaal wordt verlaagd naar €1.500 komen waarschijnlijk meer buurt- en dorpshuizen voor deze regeling in aanmerking.Om de vaste lasten te bepalen wordt met een vast percentage Lees meer

Maximale vrijwilligersvergoeding in 2021 verhoogd naar 1.800 euro

vrijdag 12 februari 2021

In het Belastingplan 2021 waarmee de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal 1.800 euro per jaar en 180 euro per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021. Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding?In december heeft het CBS de cijfers over het vrijwilligerswerk in Lees meer

Samenvatting adviesrapport voedingsaanbod buurt- en dorpshuizen.

maandag 1 februari 2021

Eind vorig jaar deed Lindy Huber, inmiddels afgestudeerd student Voeding en Gezondheid aan de Universiteit van Wageningen, onderzoek naar het voedingsaanbod in dorps- en buurthuizen maar ook wijk- en jongerencentra. Het adviesrapport dat zij hierover schreef voor JOGG is afgerond en hier te vinden. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ en is een netwerk Lees meer

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk uitgesteld, Tweede Kamer wil wetsvoorstel controversieel verklaren

woensdag 27 januari 2021

Behandeling wet over verkiezingen heen getild De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel wordt verklaard. Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld. Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als Lees meer