Nieuws

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

maandag 8 maart 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli aan de WBTR voldoen. Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te Lees meer

Vereiste minimum aan vaste lasten TVL Q1 2021 verlaagd naar €1.500

woensdag 17 februari 2021

Vanaf de week van 15 februari kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Doordat het vereiste minimum aan vaste lasten over dit kwartaal wordt verlaagd naar €1.500 komen waarschijnlijk meer buurt- en dorpshuizen voor deze regeling in aanmerking.Om de vaste lasten te bepalen wordt met een vast percentage Lees meer

Maximale vrijwilligersvergoeding in 2021 verhoogd naar 1.800 euro

vrijdag 12 februari 2021

In het Belastingplan 2021 waarmee de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal 1.800 euro per jaar en 180 euro per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021. Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding?In december heeft het CBS de cijfers over het vrijwilligerswerk in Lees meer

Samenvatting adviesrapport voedingsaanbod buurt- en dorpshuizen.

maandag 1 februari 2021

Eind vorig jaar deed Lindy Huber, inmiddels afgestudeerd student Voeding en Gezondheid aan de Universiteit van Wageningen, onderzoek naar het voedingsaanbod in dorps- en buurthuizen maar ook wijk- en jongerencentra. Het adviesrapport dat zij hierover schreef voor JOGG is afgerond en hier te vinden. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ en is een netwerk Lees meer

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk uitgesteld, Tweede Kamer wil wetsvoorstel controversieel verklaren

woensdag 27 januari 2021

Behandeling wet over verkiezingen heen getild De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel wordt verklaard. Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld. Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als Lees meer

Fries onderzoek naar gevolgen corona voor buurt- en dorpshuizen

dinsdag 5 januari 2021

De Friese koepelorganisatie Doarpswurk heeft onderzoek gedaan naar de (financiële) gevolgen van corona voor dorps- en buurthuizen. De enquête is uitgezet onder alle Friese dorps- en buurthuizen, waarvan 100 de enquête hebben ingevuld. Ondanks het feit dat velen nu nog in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen wordt de situatie – naarmate Lees meer

Spreadsheet Rekenhulp voor buurt- en dorpshuizen aangepast

dinsdag 15 december 2020

De VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) heeft op haar website een aangepaste versie van de rekenhulp voor buurt- en dorpshuizen geplaatst. Dit naar aanleiding van een opgemerkt schoonheidsfoutje in het laatste tabblad. De rekenhulp is in eerste instantie bedoeld om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het coronavirus. Het geeft Lees meer

Aangepaste coronaposter voor buurt- en dorpshuizen

dinsdag 1 december 2020

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station en dat geldt ook voor buurt- en dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Dat was voor de LVKK/ platform dorpshuizen.nl reden om Lees meer

Vacature adviseur dorpshuizen / maatsch. vastgoed bij Dorpswerk Noord-Holland

donderdag 26 november 2020

Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur dorpshuizen/maatschappelijk vastgoed. Aanvang zo spoedig mogelijk. Solliciteren kan tot 21 december. Gemeenschapsaccommodaties zoals buurt- en dorpshuizen en wijkcentra, vormen een bijzondere categorie maatschappelijk vastgoed. Zij vervullen een belangrijke sociaal-culturele rol in de dorps- en wijksamenleving. In kleine kernen is het dorpshuis vaak de enig overgebleven voorziening. De Lees meer