Nieuws

Blog: vergeten vastgoed

maandag 5 oktober 2020

Provincies staan binnenkort voor de keuze om binnen het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed een keuze te maken voor categorieën vastgoed. Via deze regeling komen middelen vrij waarmee adviseurs en coaches ingezet kunnen worden die eigenaren van maatschappelijk vastgoed begeleiden bij het verduurzamen van hun gebouw. Koos Mirck van de LVKK en Thijs van Mierlo van LSA Lees meer

Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor buurt- en dorpshuizen?

dinsdag 29 september 2020

Nieuwe maatregelen Op de persconferentie van 28 september 2020 zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd om Corona te beperken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot maandag 19 oktober. Dat heeft ook consequenties voor de buurt- en dorpshuizen. De belangrijkste aanscherpingen zijn: Dat er vanaf 21.00 uur geen gasten meer toegelaten mogen worden en de muziek uit Lees meer

Aanvullende compensatie corona voor gemeenten

dinsdag 1 september 2020

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Voor buurt- en Lees meer

LVKK/LSA roepen Buma/Sena/Videma op dorpshuizen te compenseren voor coronasluiting

donderdag 20 augustus 2020

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen en LSA bewoners doen een dringend beroep op de collectieve beheersorganisaties (CBO’s) Buma/Stemra, Sena en Videma om ook buurt- en dorpshuizen te compenseren voor de periode dat zij op last van de overheid, gesloten zijn geweest. Buurt- en dorpshuizen betalen wanneer er muziek wordt gedraaid of naar de tv of Lees meer

Spreadsheet Rekenhulp voor buurt- en dorpshuizen

donderdag 9 juli 2020

De afgelopen tijd zijn een aantal mensen in samenwerking met VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) aan de slag geweest om een ‘spreadsheet rekenhulp’ te ontwikkelen voor buurt- en dorpshuizen. Deze rekenhulp is in eerste instantie bedoeld om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het coronavirus. Het geeft besturen van gemeenschapsaccommodaties Lees meer

FAQ over aanvraag compensatie dorpshuizen

dinsdag 23 juni 2020

Buurt- en dorpshuizen en Multifunctionele Centra hebben nog tot vrijdag 26 juni om een aanvraag in te dienen voor de TOGS-regeling. In dit bericht beantwoorden we veelgestelde vragen over deze financiële tegemoetkoming. Na het lezen weet je hoe je kunt checken of je in aanmerking komt voor de compensatie en hoe het doen van een Lees meer

Buurthuis Overvecht in Corona tijd

donderdag 18 juni 2020

Normaal zorgt buurthuis “de Boog” in Utrecht Overvecht voor verbondenheid in de wijk. Sociaal makelaar Geesje en haar collega’s houden hierdoor goed zicht op wat er in de wijk speelt. Maar de Corona crisis heeft het dagelijkse leven in Nederland flink stil gelegd. Ook het buurthuis moest hierdoor sluiten. Een flinke uitdaging voor veel mensen. Hoe Lees meer

Gelukt! Ook buurt- en dorpshuizen komen in aanmerking voor schaderegeling TOGS!

vrijdag 12 juni 2020

Na het nodige lobbywerk is het gelukt de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toe te voegen aan de schaderegeling TOGS  (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen een van deze SBI-codes. De TOGS  is een regeling i.v.m. de coronacrisis, waarmee ondernemers een eenmalig bedrag van € 4.000 kunnen ontvangen, naar eigen Lees meer

Verduidelijking maximaal aantal bezoekers ontmoetingscentra

woensdag 3 juni 2020

Op 28 mei is een update van het ‘model noodverordening’ voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd. In dit leidende document is een verduidelijking gekomen over het maximaal aantal personen in ‘multifunctionele complexen’. Tot nu toe was de regelgeving niet helder rondom het aantal bezoekers in deze gebouwen. De meeste stichtingsbesturen gingen uit van maximaal 30 bezoekers per ruimte in Lees meer

Tweede Kamer stemt in met moties dorps- en buurthuizen

dinsdag 26 mei 2020

De leden van de Tweede Kamer hebben op 26 mei 2020 de twee moties die waren ingediend door William Moorlag (PvdA) en Frank Futselaar (SP) om de dorps- en buurthuizen onder de TOGS-regeling te laten vallen aangenomen! Alle partijen, behalve regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie, stemden voor. Goed nieuws Dit is goed nieuws, maar betekent nog Lees meer