Nieuws

Burendag, 28 september 2019

maandag 24 juni 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren in de omgeving waar je woont. In 2019 valt Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Veel dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen elk jaar mee. Jullie Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

woensdag 5 juni 2019

Verbruikt uw buurt- of dorpshuis per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Lees meer

Leerzame excursie dorpshuizen Salland

donderdag 23 mei 2019

Wanneer je nieuwe plannen maakt voor je dorpshuis dan is het een goed idee om je te laten inspireren door andere buurt- of dorpshuizen. Meerdere dorpshuiskoepels in Nederland organiseren met het oog daarop regelmatig excursies. Maar dat kunt u natuurlijk ook zelf organiseren. Onlangs is dat gebeurd in het Overijsselse Salland waar werkgroep ‘De Ontmoeting Lees meer

Haalbaarheidsonderzoek MuzeMobiel

maandag 1 april 2019

Je hoort wel vaker dat dorpshuizen manieren bedenken om mensen die slecht ter been zijn van huis op te halen zodat ze toch deel kunnen nemen aan de activiteiten in het dorpshuis. Voor sommige mensen is een afstand van 75 meter al te ver en zijn de kosten voor een taxi te hoog. Dat is Lees meer

Salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot 1 januari 2021

woensdag 13 februari 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Kamer gemeld dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum moet een nieuwe regeling starten. In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een Lees meer

Dorpshuisfunctie in de kerk

woensdag 6 februari 2019

De Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VkkL) heeft een brochure uitgebracht met de titel ‘De kerk is toch van de gemeenschap?’ Deze brochure is interessant voor dorpen die erover nadenken om hun kerk een andere functie te geven, bijvoorbeeld een dorpshuis functie. Het aantal kerkgebouwen in Nederland is de afgelopen jaren met ongeveer 1,5 Lees meer

Conceptbrief WOZ dorpshuizen tav gemeenten

maandag 28 januari 2019

De Tweede Kamer heeft op 15 november jl. een amendement aangenomen dat (positieve) gevolgen kan hebben voor de OZB-belasting die dorpshuizen voor hun pand betalen. OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betaalt de belasting aan hun gemeente. Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren: het gemeentelijke OZB-tarief en de Lees meer

Den Diek in Lichtenvoorde is Dorpshuis van het Jaar

dinsdag 4 december 2018

Sociaal Cultureel Centrum Den Diek in Lichtenvoorde is verkozen tot Dorpshuis van het Jaar 2018 in Gelderland. Dit bleek zaterdag tijdens de finale in het provinciehuis in Arnhem. Afgelopen maanden streden zes buurt- en dorpshuizen in Gelderland om de titel ‘Dorpshuis van het jaar 2018 en de bijhorende geldprijs van 3.000 euro. Gelders gedeputeerde en jurylid Bea Lees meer

Verlaging OZB helpt dorpshuizen

vrijdag 30 november 2018

Mogelijk kunnen dorpshuizen volgend jaar profijt hebben van een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Dit dankzij een voorstel van regeringspartij CDA. Het voorstel, ondersteund door de coalitiepartners ChristenUnie en D66, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Momenteel vallen dorpshuizen onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als Lees meer