Corona

Invulprotocol voor dorps- en buurthuizen

Buurt- en dorpshuizen mogen vanaf 1 juni weer open voor maximaal 30 mensen zoals bij het Kamerdebat van 20 mei door premier Rutte expliciet bevestigd is. Het is belangrijk dat zij een goed plan hebben om dat veilig te doen. LSA heeft in samenwerking met Dorpshuizen.nl een voorbeeldprotocol ontwikkeld dat vrij te gebruiken is als leidraad bij de voorbereidingen.

Maak een protocol op maat

Buurt- en dorpshuizen bereiden zich voor om weer op te starten. Het invulprotocol laat zien waar aan gedacht moet worden en waar een beslissing over genomen moet worden om weer veilig open te gaan. Door alle punten en vragen te doorlopen, ligt er aan het eind van de rit een protocol op maat voor het buurt- of dorpshuis.

Het invulprotocol is uitgebreid. Bij elk onderdeel kan bekeken worden of het van toepassing is op het buurt- of dorpshuis. Zo niet, dan kan de desbetreffende alinea verwijderd worden uit het document. Buurt- en dorpshuizen kunnen ook zelf een onderdeel toevoegen dat (nog) niet in het invulprotocol staat.

Benodigdheden

Het protocol kan opgesteld worden met behulp van de volgende twee documenten (Word-bestanden).

 1. Het invulprotocol (1)  
  Het invulformulier is al opgemaakt als een protocol. Bovenaan kan informatie toegevoegd worden over de organisatie. Er is ook een plek om een eigen logo in te voegen. Het protocol is opgedeeld in zes blokken met telkens een aantal onderdelen waar een besluit over genomen moet worden om vast te leggen in dit protocol. Door alle stappen te doorlopen en antwoorden in te  vullen, ontstaat een protocol op maat. (n.b. Heb je een oude versie van Word die .dotm-bestanden niet opent, dan kun je beter dit bestand downloaden.)
 2. De uitgebreide toelichting (2)  
  Houdt dit document bij de hand bij het maken van het invulprotocol. Dat maakt het schrijven van een protocol makkelijker omdat…

  • er voorbeeldteksten uit gekopieerd kunnen worden voor het eigen protocol.
  • er meer informatie en extra bronnen te vinden zijn, bijvoorbeeld richtlijnen voor dagbesteding en mantelzorg.
  • er voorbeelden en foto’s te zien zijn van andere bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld van het aanbrengen van een bewegwijzering op de grond, of hoe een ruimte anderhalvemeter-proof ingericht kan worden.

Mag het protocol gewoon gekopieerd worden?

Ja, dat is geen probleem. Het protocol zelf en de teksten die gebruikt zijn mogen gekopieerd en gewijzigd worden zodat er een draaiboek ontstaat dat past bij het eigen buurt- of dorpshuis.

Komen er nieuwe versies?

Naar verwachting zal dit invulprotocol een aantal keer bijgewerkt worden. Al was het maar omdat er nog wijzigingen en verduidelijkingen van de landelijke richtlijnen komen. Daarnaast gaan nu buurt- en dorpshuizen de deuren weer openen. Dat maakt ongetwijfeld duidelijk of het invulprotocol nog aangepast moet worden.

Tips en reacties zijn welkom! Mail deze naar vraagbaak@dorpshuizen.nl. Bij het maken van een update van het document worden nieuwe reacties meegenomen.