Dag van het Dorpshuis

Op initiatief van het landelijke platform Dorpshuizen.nl werden (en worden) er dit jaar in acht verschillende provincies de ‘Dag van het Dorpshuis’ gevierd. Het doel hiervan is bekendheid geven aan de belangrijke rol van het dorpshuis in onze samenleving. Daarnaast werd in elke provincie één of meerdere belangrijk thema’s voor het voetlicht gebracht en werden dorpshuizen gestimuleerd mee te doen aan Burendag op 27 september.

Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen die er in de verschillende provincies van deze bijeenkomsten zijn gemaakt.

Dag van het Dorpshuis Brabant
Het centrale thema van deze dag in Middelrode was ‘maatschappelijk ondernemerschap’. Er werd gediscussieerd over de kansen voor gemeenschapshuizen en er vonden diverse workshops plaats. Een verslag vindt u door hier te klikken.

Dag van het Dorpshuis Limburg
Anticiperen op de toekomst; dat was het centrale thema van de inspiratiebijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en Spirato op 8 oktober 2014 in Houthem. Er werden kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden uitgewisseld. Lees hier het verslag van de dag.

Dag van het Dorpshuis Groningen
Dorpshuizen kunnen een rol spelen bij de uitvoering van de nieuwe Wmo. Dat is de conclusie van de Dag van het Dorpshuis die Groninger Dorpen op 19 september in het gloednieuwe dorpshuis van Usquert heeft gehouden. Lees meer over deze dag op de site van Groninger Dorpen.

Inspiratiedag Fryslân
Tijdens de inspiratiedag op 21 november in Raerd kwamen diverse onderwerpen aan de orde: het lokaal organiseren van zorg, de toekomst van het platteland, verduurzaming van dorpshuizen, etc.

Dag van het dorpshuis Noord-Holland
Op 7 november 2014 vond het derde Noord-Hollandse PlattelandsParlement plaats, dat tevens de Dag van het Dorpshuis was. Een uitgebreid en aantrekkelijk verslag van de dag en de themagesprekken vindt u op de website www.noordhollandsplattelandsparlement.nl.

Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling Gelderland
Informatie over deze dag is hier te vinden.