Over de Vraagbaak

De Vraagbaak bestaat sinds april 2003 en is het resultaat van een samenwerking van Doarpswurk en ‘t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.

Onderzoek

Het onderzoek dat in het najaar van 2012 is gehouden onder gebruikers van de Vraagbaak geeft een positief beeld. Er hebben 176 personen meegedaan aan het onderzoek. 100 procent van de gebruikers vindt de Vraagbaak aanbevelenswaardig!

Redactie

De eindredactie is in handen van Doarpswurk. Het actualiseren van bestaande artikelen en het schrijven van nieuwe wordt verzorgd door een redactieteam bestaande uit medewerkers van provinciale steunpunten voor dorpshuizen:

  • Vereniging Groninger Dorpen (VGD)
  • Brede Overleggroep van Dorpen in Drenthe (BOKD)
  • Doarpswurk (Fryslân)
  • Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)
  • Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK)
  • Dorpswerk Noord-Holland
  • ‘t Heft (Noord-Brabant)
  • Spirato (Limburg)

Contact

Mist u een onderwerp in de Vraagbaak? Ontdekt u een fout of heeft u een suggestie? Stuur een e-mail naar de redactie. Verzoek dit e-mailadres alleen te gebruiken voor reacties op de Vraagbaak. Voor de helpdeskfunctie verwijzen wij naar de provinciale steunpunten voor dorpshuizen. Deze zijn helaas nog niet in alle provincies aanwezig.

De Vraagbaak is eigendom van stichting Doarpswurk te Raerd. Doarpswurk is de steunfunctieorganisatie voor de provincie Friesland die zich richt op het in stand houden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland.

De vraagbaak is tot stand gekomen en blijft actueel met bijdragen de provinciale steunpunten voor dorpshuizen, het Oranje Fonds.

ondersteuner-2