Disclaimer

Deze site is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Wij houden de informatie op deze site zorgvuldig bij, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Binnen dorshuizen.nl worden alleen externe links opgenomen van niet-commerciële instellingen en organisaties, die passen binnen de thema’s van de website. Dorpshuizen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Dorpshuizen.nl is niet voor commerciële doeleinden. Zowel de informatie als eventueel beeldmateriaal vallen onder het copyright van de LVKK, dan wel wordt met toestemming van de rechthebbende gepubliceerd.