Handboek Goed Bestuur – WBTR Proof

Maak jouw vereniging of stichting WBTR-bestendig!

Iedere vereniging of stichting moet zich (gaan) houden aan de regels zoals die vastgelegd zijn in de WBTR: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen. Ze moeten op papier zetten hoe zij die regels naleven en zo nodig de statuten aan laten passen. De wet gaat in op 1 juli 2021.

Aan de slag!

Voor besturen van verenigingen en stichtingen is door DKK Gelderland het Handboek Goed Bestuur ontwikkeld. Hierin leg je al jullie bestuursafspraken over verantwoord besturen vast, waarmee je ook voldoet aan de eisen van deze nieuwe wet. Het Handboek is zo opgezet dat bestuursleden daarmee zelf aan de slag kunnen. Het kost even wat tijd, maar dan heb je het geregeld.

Documenten

Toelichting en uitleg
WBTR Handboek Goed bestuur – Verenigingen (invuldocument)
WBTR Handboek Goed Bestuur – Stichting (invuldocument)

Meer informatie

Platform vrijwillige inzet
KNVB
WBTR Deze site biedt (tegen betaling) een stappenplan, inclusief juridische ondersteuning.
Watersportbond
AVG

Gepubliceerd op 26 mei 2021