Méér dan de som der delen, accommodatieplan voor dorpen en wijken

Het accommodatieplan voor dorpen en wijken is een aanpak die initiatiefgroepen in dorpen en wijken kunnen volgen om zelf een integraal accommodatieplan te kunnen samenstellen.

Het belang van het dorps- en buurthuis is onomstreden maar sommige huizen maken moeilijke tijden door. Vergrijzing, ontgroening, krimp, veranderde behoeften en leefstijlen, terugtredende overheid; ontwikkelingen die we allemaal wel kennen en waardoor steeds meer dorpsaccommodaties niet meer zelfstandig kunnen overleven.

Veel kleine kernen hebben vaak nog meerdere accommodaties: dorpshuis, verenigingsgebouw, café, school, en/of kerk. Gebouwen met een ontmoetingsfunctie waar activiteiten plaatsvinden en nieuwe initiatieven ontstaan.

Om voorzieningen ook in de toekomst in stand te kunnen houden zullen steeds meer activiteiten gecombineerd moeten worden. Hierbij is het noodzakelijk dat een visie wordt ontwikkeld op toekomstige behoeften vanuit, en veranderingen in dorp of wijk.

Het accommodatieplan voor dorpen en wijken is een aanpak die initiatiefgroepen in dorpen en wijken kunnen volgen om zelf een integraal accommodatieplan te kunnen samenstellen. Daarbij zijn de gemeenschappelijke doelen, de ambities die de gemeenschap zichzelf stelt, het doel. De accommodatie is daarbij een middel om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

In de brochure ‘Méér dan stenen, accommodatieplan voor dorpen en wijken’ staat de aanpak beschreven.
De werkwijze zoals in de brochure beschreven leidt onder meer tot een antwoord op vragen als:

  • Wie zijn de participanten van een accommodatieplan en wat is ieders positie en rol in het proces?
  • Op welke wijze kan een dorp of buurtgemeenschap de accommodatiewensen in beeld brengen? 
  • Met welke trends en ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de vaststelling van toekomstige behoeften?
  • Hoe worden regionale of bovenwijkse accommodatiebehoeften van de bevolking gepeild?
  • Hoe wordt het bestaande aanbod van accommodaties in beeld gebracht?
  • Hoe wordt een gezamenlijk toekomstgericht accommodatieplan gemaakt waarin onder andere rekening is gehouden met: multifunctionaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid, demografische ontwikkeling, vermaatschappelijking, duurzaamheid en zelfsturing.
  • Hoe maak je de vertaling van visie en behoeften naar een ontwerp voor aanpassing of nieuwbouw van een gemeenschapsaccommodatie door het dorp zelf?
  • Wat zijn haalbare beheersvormen van multifunctionele accommodaties in kleine kernen of buurten zowel organisatorisch (vrijwilligerswerk en professionele inzet) als financieel (exploitatie)?

U vindt de brochure in de Vraagbaak onder Bestuur en Beleid – Beleidsplan – Gemeentelijk accommodatiebeleid.