AANSCHERPING CORONA MAATREGELEN PER 19 DECEMBER

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s.
Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

De corona-maatregelen zijn met ingang van 19 december verzwaard. Voor buurt- en dorpshuizen blijft het in bepaalde gevallen mogelijk om open te gaan. Dat is vanwege de belangrijke functie om met name kwetsbare buurtbewoners opvang te bieden. Let op: horeca-activiteiten, evenementen, zaalverhuur, vergaderingen, recreatieve activiteiten, open inloop en de meeste verenigingsactiviteiten zijn niet toegestaan in buurt en dorpshuizen.

BASISREGELS:

  • Was vaak je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht;
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen, ook als je gevaccineerd bent.
  • Het dragen van een mondkapje op openbare plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Voor welke activiteiten geldt de opening?

Dit verandert in principe niet t.o.v. de maatregelen voor deze verzwaring. Belangrijk om mee te wegen dat de verzwaring van de maatregelen is om het aantal contacten drastisch te beperken. Besturen en beheerders van buurt- en dorpshuizen kunnen nog eens kritisch kijken naar de activiteiten waarvoor zij de uitzondering voor openstelling willen gebruiken.

Expliciet genoemd zijn functies als georganiseerde jeugdactiviteiten, dagbesteding, de bibliotheekfunctie, georganiseerde dagbesteding en opvang van kwetsbare doelgroepen. Ook georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar zijn buiten tot 17.00 toegestaan met maximaal 50 personen.

Afhaal (indien daar sprake van is in het buurt- of dorpshuis) blijft mogelijk.

Ook een uitvaart (zonder nazit) blijft mogelijk. Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht. Wel moet er een mondkapje gedragen worden.

Aantal bezoekers

Voor plaatsen die conform uitzonderingen open zijn geldt een mondkapjesplicht, een bezoekersnorm in geplaceerde setting van 100% van de 1,5m-capacitieit met een maximum van 50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte en bij doorstroomlocaties dat 1 persoon per 5m2 toegelaten kan worden.

Handreiking

De overige informatie over de coronapas en ondersteunende horeca uit de handreiking van 30 november 2021 (zie link onderaan dit bericht) blijft voorlopig van toepassing.  Vooralsnog komt er geen aangepaste versie van deze handreiking, tenzij dat blijkt dat hier behoefte aan is. De informatie voor dit bericht is ontleend aan de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2021: Maatregelen nav het 134e OMT advies. In overleg met je gemeente of handhavers kun je hiernaar verwijzen.

Feestdagen

De verzwaring van de maatregelen is voor iedereen zwaar. Zeker voor mensen met een beperkt sociaal netwerk of een kwetsbaarheid. Geplande activiteiten die sociaal isolement en eenzaamheid tegengaan in de kersttijd kunnen in mogelijk aangepaste vorm dus doorgaan. Dat blijft altijd de afweging van het bestuur of de beheerder.

RELEVANTE LINKS

Rijksoverheid: verspreiding omikron vertragen, Nederland in Lockdown

Handreiking-dorps-en-buurthuizen-en-sociaal-werk-30-november-2021Download

We doen onze uiterste best om de maatregelen zo helder mogelijk te noteren. We gaan hiervoor met verschillende partijen in gesprek, toch blijven er in sommige gevallen verschillende interpretaties mogelijk. Hou daarom onze website in de gaten voor de meest actuele situatie. U kunt aan onze teksten geen rechten ontlenen.

Gepubliceerd 20 december 2021