Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen.

Deze verordening heeft ook gevolgen voor vrijwilligersorganisaties. Gelukkig heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een handig 7-stappenplan gemaakt om AVG-bestendig te worden. Klik hier voor het stappenplan en lees welke acties op jullie van toepassing zijn.

DKK Gelderland (vereniging Dorpshuizen en Kleine Kleine Kernen in Gelderland) heeft een model protocol privacy opgesteld. U bent vrij om deze als voorbeeld te gebruiken en aan te passen aan uw eigen situatie.