Arbeidsovereenkomsten vragen uw aandacht

De Wet werk en zekerheid is in januari 2015 aangepast en dit heeft gevolgen voor dorpshuizen met personeel. In de Vraagbaak vindt u meer informatie in het nieuwe artikel Wet werk en zekerheid. Ook de modellen binnen Arbeidsovereenkomsten zijn recent aangepast aan de nieuwe wetgeving en van een toelichting voorzien. Het gaat om de volgende overeenkomsten: Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, Nul-urenovereenkomst (voorheen: oproepcontract), Minimum-maximumovereenkomst en Overeenkomst van opdracht (voor zzp-ers). De overeenkomst ziektevervanging en langdurige afwezigheid is niet gewijzigd.