Belastingdienst opent ANBI loket

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met een ANBI-status heb je fiscale voordelen. Een ANBI-instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting. En iemand die een gift overmaakt naar een ANBI kan de gift aftrekken van het belastbaar inkomen. Het aanvragen en behouden van een ANBI-status is aan voorwaarden gebonden. Het recent opgerichte ANBI loket van de Belastingdienst is vooral bedoeld voor kleinere organisaties en helpt met informatie en stappenplannen. Voor buurt- en dorpshuizen is het niet eenvoudig de ANBI-status te verkrijgen, zij worden doorgaans wel aangemerkt als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dit zorgt er in ieder geval voor dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Meer informatie op de vraagbaak van Dorpshuizen.nl. Of een organisatie de ANBI-status heeft kan gecheckt worden op de site van de Belastingdienst.