Beschikbaarheid DUMAVA-subsidie 2024

De nieuwe data voor het aanvragen van de DUMAVA subsidie zijn bekend geworden. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om uw conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024 en de einddatum is vastgesteld op donderdag 31 oktober 2024. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.

Voor wie?

U kunt DUMAVA aanvragen als u maatschappelijk vastgoed bezit in Nederland. Ook dorps- en buurthuizen komen in aanmerking voor de subsidie, mits de accommodatie in eigendom is van het dorps- of buurthuis. Lees meer op de Voorwaardenpagina

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DUMAVA moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • U vraagt subsidie aan voordat u start met de verduurzamingsactiviteiten of een contract tekent met een aannemer.  Let op: start u met de maatregelen voordat uw aanvraag is toegekend? Houd dan rekening met het risico dat u geen subsidie krijgt.
  • U voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een passend energieadvies.
  • U voert een integraal verduurzamingsproject uit, óf u voert 1, 2 of 3 maatregelen uit. U leest de details in de officiële maatregelenlijst (zie link RVO). De voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per project. 
  • Heeft u eerder DUMAVA ontvangen voor losse maatregelen aan uw vastgoed? Dan mag u een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf een integraal project. Heeft u eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kan u geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed. 
  • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, via een andere regeling? U kunt dan geen extra subsidie krijgen via DUMAVA.
  • Is uw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan komt u alleen in aanmerking voor DUMAVA als het vastgoed voor het einde van het project is afgesloten van het aardgas. Voor oudere panden geldt deze voorwaarde niet.

Kijk voor meer informatie over Dumava op RVO

Lees ook: Dorpshuis Drouwen ontvangt Dumava subsidie