Bingo staat onder druk

Het is u wellicht ontgaan, maar bingo staat onder druk. Niet zozeer het spel, maar wel als dit gespeeld wordt in een accommodatie die ook de beschikking heeft over een alcoholvergunning. Dat is wettelijk niet toegestaan. En verschillende gemeenten dreigen hier nu op te gaan handhaven.

Bingo is hiermee – ongewenst en onbedoeld – een symbool geworden van de grote afstand tussen de systeemwereld en de leefwereld. Er wordt ‘iets’ bedacht om mogelijk risico’s op verslavingen tegen te gaan – hetgeen wij zeer goed begrijpen – en vervolgens wordt de maatregel generiek. Bingo gaat niet alleen om het spel. Het gaat over ontmoeten, contact, gezelligheid en het vervult daarmee in veel buurt- en dorpshuizen een belangrijke rol voor met name ook ouderen. Voor velen is het hun periodieke uitje waar ze naar uitkijken en die van groot belang is om daarmee in verbinding te blijven met anderen.

Wij staan voor het behouden van leefbaarheid

Wij zijn organisaties die opkomen en staan voor het behouden en versterken van de leefbaarheid. En deze ‘bingo-gate’ is wat ons betreft illustratief voor de (te) grote afstand tussen overheden en de leefwereld van de vele vrijwilligers die Nederland kent en waar men – in woord – trots op is. En om Nederland leefbaar te houden – zeker in kleinere kernen – is het van belang om de vrijwilliger die een belangrijke bijdrage levert aan de sociale cohesie te koesteren en te versterken. En dus vooral te faciliteren in plaats van te frustreren.

‘Bingo-motie’

In de komende periode zullen wij de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid benaderen met het verzoek om hen een petitie te mogen aanbieden. Deze petitie (‘bingo-motie’) roept het kabinet op om deze omissie in de wetgeving te corrigeren en vooruitlopend daarop gemeenten te vragen te stoppen met handhaving hiervan.

Bijgaand treft u aan – medeondertekend door collega organisaties – een oproep aan de Tweede Kamerleden aan om naast hoop, lef en trots ook Bingo weer mogelijk te maken in Nederland. Zodat alle deelnemers weer vol trots en overtuiging ‘Bingo’ kunnen gaan roepen.

Klik hier voor de oproep-PDF

Nadere informatie, toelichting of contact?

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u aandacht zou willen schenken aan deze ‘bingo-gate’. Voor nadere informatie of een toelichting kunt u contact opnemen met Theo Andreae – directeur Stichting Doarpswurk – onder telefoonnummer 06-5069 5586 of per mail tandreae@doarpswurk.frl