Brochure Duurzame dorpshuizen beschikbaar

De druk op de exploitatie van dorpshuizen en de noodzaak om de uitgaven te beheersen of waar mogelijk te reduceren was voor het platform dorpshuizen van de LVKK aanleiding te onderzoeken wat dorpshuizen zoal doen of kunnen doen om de energielasten te reduceren.

De brochure-duurzame-dorpshuizen belicht gemeenschapsaccommodaties in drie provincies die bewust aan de slag zijn gegaan met de mogelijkheden hun accommodatie te verduurzamen. Het gaat om het Cradle to Cradle dorpshuis in Rottevalle (Friesland), het Kulturhus Angeren in Gelderland en een twintigtal Drentse dorpshuizen.

Wat deze initiatieven met elkaar gemeen hebben js dat ze allemaal de noodzaak inzien van het verduurzamen van hun dorpshuizen. Speciaal voor dorpshuizen zijn het stappenplan energiebesparen en de checklist energiebesparen opgesteld met tal van tips hoe u zelf aan de slag kunt met energiebesparing in uw eigen dorpshuis.