Brochure het dorpshuis en de WMO beschikbaar

Dorpshuizen dragen bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. De functie en plek die dorpshuizen hebben in gemeenschappen, maakt hen tot een goede partner van de gemeente en lokale zorg aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Om te zien of een dorpshuis WMO-proof is, is er het hulpmiddel van de WMO-scan. Veel dorpshuizen voeren vanuit hun traditionele opzet als multifunctioneel centrum voor de gemeenschap al WMO-taken uit. Vaak is er de ambitie om deze te verbreden. Wat kan er anders, wat kan er meer? Zijn we goed bezig en hoe doen anderen het?

 

In samenwerking met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) zijn vier projecten gevolgd in Groningen, Noord Holland, Limburg en Gelderland. De Brochure-het-dorpshuis-en-de-wmo is opgezet als toolkit voor dorpshuizen, maar is ook nadrukkelijk bedoeld als ervaringsdocument voor overheden.