Burendag, 28 september 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren in de omgeving waar je woont. In 2019 valt Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Veel dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen elk jaar mee. Jullie dorp of dorpshuis dit jaar ook?

Samen voor de buurt

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Buurten en dorpen worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen daar graag in. Daarom is het mogelijk als om buurt of dorp een aanvraag van maximaal € 350,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie Burendagplan te kunnen uitvoeren.

Kijk hier voor meer informatie over Burendag.