Conceptbrief WOZ dorpshuizen tav gemeenten

De Tweede Kamer heeft op 15 november jl. een amendement aangenomen dat (positieve) gevolgen kan hebben voor de OZB-belasting die dorpshuizen voor hun pand betalen.

OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betaalt de belasting aan hun gemeente. Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren: het gemeentelijke OZB-tarief en de door de gemeente bepaalde waarde van het pand, de WOZ. De hoogte van de aanslag is de WOZ, vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat je gemeente hanteert.

Het staat gemeenten per 1-1-2019 vrij om de WOZ-belasting voor dorpshuizen, sportaccommodaties en andere instellingen van sociaal belang onder het tarief van woningen te laten vallen en daarmee komt de belasting lager uit.

Bovenstaande is geen verplichting; het is aan iedere gemeente afzonderlijk om te bepalen of men dit wil doen. Omdat het wenselijk is dat een en ander verandert heeft het platform dorpshuizen.nl een conceptbrief opgesteld die dorpshuizen naar de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W kunnen verzenden.