De Badde in Hoogezand biedt ruimte aan initiatieven!

De Badde is een activiteitencentrum in de wijk Gorecht in Hoogezand. Nadat kinderopvang Timpaan in 2014 failliet ging zat de gemeente met het lege schoolgebouw in deze multiculturele wijk in de maag. Met de mededeling ‘maak er wat van’ kregen de bewoners de sleutels overhandigd. De gemeente beloofde drie jaar lang de huur en gas en licht te betalen in de hoop dat op het eind van deze periode het centrum zijn eigen broek zou kunnen ophouden. Inmiddels vervult De Badde een belangrijke rol voor de wijk maar een verdienmodel zit er niet in. Een gesprek met bestuursleden Ronald Nolle en Guus van der Hoeff van de Stichting Burgerparticipatie Hoogezand die het gebouw exploiteert.

Van der Hoeff: “De begintijd was moeizaam, een zaak van vallen en opstaan. Er was geen beheerder en te veel mensen liepen met een sleutel rond. Ook het bestuur, bestaande uit gebruikers van het centrum, functioneerde niet echt omdat de bestuursleden zich voornamelijk bezig hielden met hun eigen vereniging of activiteit.” Inmiddels is het bestuur op orde met bestuursleden die zowel in als buiten de wijk wonen. Voorzitter Nolle woont in Gorecht en kent heel veel mensen: “Ik kluste al vaak in het centrum en wou graag helpen om ervoor te zorgen dat De Badde kan blijven voortbestaan”. Penningmeester Van der Hoeff woont net buiten de wijk, hij is met pensioen en werkte vroeger voor Kwartier Zorg en Welzijn.

Deze welzijnsorganisatie ondersteunt De Badde bij het organiseren van activiteiten en door bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als vrijwilliger door te verwijzen naar het wijkcentrum. Van der Hoeff: “Van ons als bestuur wordt verwacht dat wij de financiën en het beheer regelen. En dat wij op een verstandige manier omgaan met alle belanghebbenden in het gebouw. Elk kwartaal hebben we overleg met de gebruikers.”

Er gebeurt van alles in De Badde en allemaal door vrijwilligers. Stichting De Toverboom organiseert kinderactiviteiten, er is Arabische les en FC Groningen heeft er verschillende gezondheidsprojecten opgezet. Zoals op het naastgelegen Cruyfcourt waar de op leeftijd zijnde ‘Suri Old Stars’ aan ‘walking football’ doen. Stichting Chiyo Thai heeft een ruimte omgetoverd tot sportzaal waar veel jeugd komt vechtsporten. Verder zijn er ook een speelgoedweggeefwinkel en een jeugdsoos in het gebouw gevestigd. De Badde deelt het gebouw met de buurtvereniging maar die organiseert alleen activiteiten voor de eigen leden.

Van der Hoeff: “Wij doen dus vooral veel voor de jeugd maar beginnen binnenkort ook met huiskameractiviteiten waar we ook de wat oudere doelgroep mee hopen te bereiken. Het is nu nog niet zo dat de verschillende bevolkingsgroepen erg mengen. De groep Turkse vrouwen die hier wekelijks thee drinkt begint vaak in het Nederlands maar al snel kletst men in het Turks.” Gekscherend: “Dat is net als bij Friezen, als het gezellig wordt schakelt men over in de eigen taal. Helemaal niet erg, maar andere bezoekers klagen dan wel eens dat ze het niet kunnen volgen.” Blij is het bestuur met jeugdzorginstelling Veni Etinam die een lokaal op de eerste verdieping huurt. Nolle: “Zo’n vaste huurder is belangrijk voor de inkomsten. In het verleden hebben we de ruimte wel verhuurt voor feestjes maar dat leverde veel teveel troep op en doen we daarom niet meer. We mogen ook geen alcohol verkopen.”

Volgend jaar besluit de gemeenteraad of De Badde haar activiteiten voort kan zetten. Van der Hoeff: “Dat kan alleen als we geen huur hoeven te betalen. In de begintijd dacht men van De Badde een bewonersbedrijf met een verdienmodel te kunnen maken maar dat is niet van de grond gekomen. De Badde is juist een succes omdat hier veel kan voor weinig geld. Gorecht is de wijk met gemiddeld de laagste inkomens in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer.“
Nolle: “In de bibliotheek heb je een leuk project ‘eLAB’ waarmee kinderen met techniek leren omgaan. Maar onze jeugd komt niet in de bibliotheek en de meesten kunnen sowieso het deelnamegeld niet betalen. Door deze activiteit naar De Badde te verhuizen onder begeleiding van onze vrijwilligers lukt het om deze kinderen wel te bereiken.”

Nolle en Van der Hoeff hopen dat De Badde over twee jaar een structurele plek in de wijk heeft. De school verhuist binnenkort naar buiten de wijk dus er is extra belang bij een wijkcentrum in Gorecht.
Van der Hoeff: “We zitten op een mooie locatie alhoewel het gebouw zijn beperkingen heeft. Er worden in de wijk oude huizen gesloopt en nieuwe gebouwd. Dit wordt het hart van de wijk. De toekomst is onzeker maar ik denk dat we het goed doen. Dan moet er met de gemeente te praten zijn over hoe De Badde kan blijven bestaan.“