De LVKK zoekt versterking!

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) staat aan de vooravond van een transformatie want door een eenmalige financiële impuls kan de organisatie dit jaar fors uitbreiden. Het wordt de kunst om met deze extra impuls uitvoering te geven aan het beleidsplan 2024-2027 én tegelijkertijd de LVKK duurzaam te versterken en te professionaliseren zodat de belangenbehartiging van de bewoners van kleine kernen en ondersteuning van de provinciale koepels ook langjarig wordt gewaarborgd.

Help jij mee? We hebben op dit moment vier vacatures. Misschien wil jij reageren of ken je iemand in je omgeving voor wie dit interessant is. Voel je vrij om te delen! Via de link onderaan het bericht vind je uitgebreide informatie en de wijze waarop je vóór 9 maart kunt solliciteren. Dit zijn de vacatures:

Belangenbehartiger (1 fte)

Je bent het gezicht naar buiten en aanspreekpunt voor externe contacten.

De onlangs verschenen rapporten van de drie Adviesraden en de WUR maken duidelijk dat de stem van de bewonersinitiatieven en wat zij nodig hebben, slecht gehoord wordt in de gemeente- en provinciehuizen en zeker op de ministeries. Door jouw werk kan de LVKK de stem van bewonersinitiatieven uit kleine kernen veel sterker en breder laten horen op landelijk niveau, en zich meer en beter profileren.

Agendering/Belangenbehartiging wordt door jou een prominentere taak van LVKK en beter, professioneler georganiseerd. Je werkveld bestaat voor een groot deel uit landelijke en provinciale overheden. Naast gesprekken met BZK, ga je ook in overleg met andere ministeries en instellingen die eveneens belangrijk zijn, zie ‘Elke regio telt’.

Projectleider (1 fte)

Je bent verantwoordelijk voor projecten uit het Beleidsplan 2024-2027.

Een greep uit de projecten: De toekomstperspectieven voor de jeugd op het platteland, aandacht houden voor de conclusies uit Elke Regio Telt, het project Warmteboost, We Doen Het Samen coalitie, PlattelandsParlement, Dag van het Dorpshuis. En daarnaast structureel: een aantal provinciale verenigingen heeft versterking nodig en daarvoor is ondersteuning door de LVKK van groot belang. 

Je stelt de projectplannen op; maakt afspraken met deelnemende partners; voert complexe projecten uit of coördineert deze; houdt voortgang in de gaten (inhoudelijk en financieel). 

PR en Communicatieadviseur (0,5 fte)

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie uitingen van de LVKK.

De LVKK wil niet alleen reactief communiceren, maar ook proactief. Het betreft daarbij niet alleen communicatie extern, maar ook intern naar de provinciale leden. Het gaat om communicatie via de social media en ook bijvoorbeeld via ingezonden brieven en opiniestukken voor regionale en landelijke media. 

Op korte termijn stel je een gedegen communicatieplan op; vernieuw je de website en je laat iedere maand een nieuwsbrief verschijnen.

Fondsenwerver (0,5 fte)

Je bent verantwoordelijk voor het werven van fondsen en subsidies voor zowel LVKK als provinciale verenigingen.

Om de organisatie duurzaam te versterken is een structurele verhoging van de financiële middelen nodig. Het werven van fondsen vraagt om specialistische kennis onder andere met betrekking tot het aanvragen.

Het gaat niet alleen om regionale en landelijke fondsen en subsidies van ministeries, maar ook om subsidies uit (internationale) projecten van kennisinstellingen en europese fondsen. 

Je kijkt naar mogelijkheden voor de LVKK én ook voor provinciale verenigingen. Je werkt nauw samen met de belangenbehartiger en de regionale coördinatoren om tot een goede afstemming te komen.  

Klik op deze link voor meer informatie over de functies en de manier waarop je kunt solliciteren. Bestuurssecretaris Klaske Piebenga kan je meer informatie geven: mob. 06 1956 6435.