Doarpswurk moet blijven. Teken de petitie vóór 25 juni!

Stichting Doarpswurk wordt in haar voortbestaan bedreigd. Doarpswurk is een provinciale koepelorganisatie voor kleine kernen en dorpshuizen waarbij 270 dorpsbelangen, 220 dorpshuizen en 150 Duurzame Dorpen in Friesland zijn aangesloten. Alle provinciale organisaties voor kleine kernen en dorpshuizen werken samen en delen hun kennis in het samenwerkingsverband de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven worden met expertise op maat efficiënt en effectief ondersteund.

Terwijl de maatschappelijke opgaven groter en complexer worden, heeft de Provincie Fryslân besloten dat leefbaarheid niet meer tot haar kerntaken behoort. De provincie heeft laten weten de subsidierelatie met Doarpswurk (en ook anderen) af te willen bouwen om deze vanaf 2026 volledig stop te zetten. Juist terwijl de (dorps)gemeenschap bestaande uit vrijwilligers bij al die opgaven (sociaal, ruimte, energie, klimaat) zo belangrijk gevonden wordt en ondersteund moet worden. En hebben de twee jaar sociale isolatie door corona ons niet geleerd hoe belangrijk en kostbaar elkaar ontmoeten is? Dus ook de ondersteuning van dorpshuizen en de inzet voor andere ontmoetingsplekken, is iets om uitermate zuinig op te zijn.

Laat het opgebouwde ‘kapitaal’ en de kennis niet verloren gaan en onderteken de online petitie die Doarpswurk is gestart, want de vele vrijwilligers die zich in Friesland elke dag weer onbaatzuchtig inzetten voor hun eigen leefomgeving moeten ondersteund blijven. Met uw steun hoopt Doarpswurk de onheilstijding te kunnen keren.

Gepubliceerd 14 juni 2022.