Donkerbroek maakt plan voor nieuw dorpscentrum

Heel Donkerbroek in een nieuw dorpscentrum en de kinderen veilig naar school. Dat is de insteek van het plan voor het DoarpsSintrum en een verkeersregulatieplan dat inwoners van Donkerbroek in juni aanboden aan de  gemeenteraad van Ooststellingwerf. Het is nu aan de gemeente om het burgerinitiatief mee op te pakken.

Dorpsbelang Donkerbroek liep al langer met het idee rond voor een nieuw dorpscentrum, maar het idee bleef sluimeren. Het vuurtje werd begin vorig jaar opgestookt door een vrijwel nieuw bestuur en nieuwe ontwikkelingen, vertelt Marij Goote Capel die namens Dorpsbelang in de werkgroep zit. ‘De noodzaak werd groter.’ De werkgroep bestaat uit de drie ‘hoofdrolspelers’ in het plan: de omnisportvereniging, het dorpshuis en de PKN-gemeente met Dorpsbelang als bindende factor.

Door een fusie van beide scholen is er nieuwbouw gepland aan de Schoolstraat, waar vanaf volgend schooljaar tweehonderd kinderen dagelijks doorheen moeten. De routing zoals de gemeente had ingetekend, werd door het dorp als te gevaarlijk bestempeld. ‘We hebben een enquête gehouden en er bleek nog geen 4 procent draagvlak voor het gemeenteplan te zijn’, vertelt Goote Capel.

De werkgroep sloeg aan het tekenen en maakte een eigen verkeersplan. Daarvoor was wel de ruimte nodig waar nu nog de gymzaal staat. Los van dit verkeersplan was de PKN-gemeente op zoek naar een mogelijkheden voor een integratie van kerk en verenigingsgebouw. Daarnaast is er nog het dorpshuis, waar ook activiteiten worden gehouden, maar dat niet echt centraal is gelegen.

Het DoarpsSintrum zoals dat nu is gepresenteerd, brengt alle functies en daarmee ook alle inwoners van Donkerbroek samen. De basis is de bestaande Sintrumtsjerke die multifunctioneel wordt ingericht. De kerk wordt zo ook geschikt als zaal met podium. De kerk is in de tekeningen verlengd met een ‘huiskamer’ voor vergaderingen, ontmoetingen en andere activiteiten. Erachter is een nieuwe gymzaal ingetekend. De indeling is zodanig, dat voorzieningen als toiletten en keuken door iedereen kan worden gebruikt. ‘We hebben heel veel berekeningen gemaakt en een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd. Het is een integraal plan met alle berekeningen erbij, gedragen door het hele dorp en op basis van de huidige activiteiten is de exploitatie dekkend’, zegt Goote Capel trots.

Het viel aanvankelijk niet mee om de plannen ook bij de gemeente op de juiste plek te krijgen. ‘In februari hebben we Titus Sijmonsma van Doarpswurk erbij gehaald en toen kwam het in een stroomversnelling. Hij kent de tips en trucs en weet hoe de hazen lopen binnen een gemeentelijke organisatie. Ook spoorde hij ons aan om meer lef te tonen en actief de fracties te benaderen met ons plan.’

Op 18 juni bood de werkgroep, geflankeerd door tientallen bewoners uit Donkerbroek, het plan aan aan de gemeenteraad. Marij Goote Capel voerde het woord namens het dorp en refereerde meteen ook aan de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Hierin staat het burgerinitiatief centraal. ‘We willen graag als pilotproject dienen. Ons plan is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief dat integraal door het dorp is gemaakt. Het DoarpsSintrum is ook belangrijk voor de toekomst van het dorp. Donkerbroek is een bruisend dorp en dat willen we graag zo houden. Als je geen onderkomen hebt, ben je minder aantrekkelijk bij gezinnen en dan gaat alles langzaam achteruit. Met dit plan kunnen we het dorp levendig en aantrekkelijk houden.’

Met het plan is een investering gemoeid van 2,4 miljoen euro, waarvan de gemeente 2 miljoen euro moet bijdragen. De werkgroep hoopt dat het plan dit najaar op de agenda van de gemeenteraad wordt gezet en in de begroting voor de komende jaren wordt opgenomen.

‘In Donkerbroek wisten ze op een gegeven moment niet meer hoe ze verder moesten, daarom zochten ze contact met Doarpswurk’, vertelt adviseur Titus Sijmonsma van Doarpswurk die als procesbegeleider het dorp op weg hielp. ‘Als onafhankelijk procesbegeleider is het belangrijk dat een dorp dan ook ontvankelijk is voor de tips die je geeft. Het is een kwestie van elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Zowel binnen een dorp als tussen dorp en procesbegeleider. Dat is in Donkerbroek goed gelukt.’