Dorpshuis Westdorp Ellertshaar draait op accu

Dorpshuis Westdorp Ellertshaar is het eerste dorpshuis in Drenthe dat de beschikking heeft over een accu. Mede dankzij financiële bijdragen van WarmteBoost, de  Rabobank en het plaatselijk gerealiseerde zonnepark, heeft het dorpshuis een accupakket van 40 kWh kunnen aanschaffen en deze is op 4 december jl. geplaatst. Daardoor kan het dorpshuis ca. 11 maanden per jaar zelf in haar elektriciteitsbehoefte voorzien. Het dorpshuis was al volledig “van het gas af” bij de nieuwbouw in 2019.

ACHTERGROND

Het dorpshuis in Westdorp Ellertshaar is gebouwd in 2019. Daarvoor hebben de verenigingen onderdak gehad bij een recreatievoorziening (25 jaar),  een opleidingscentrum (5 jaar) en diverse andere plekken. Na de zoveelste verhuizing ontstond het idee om een dorpshuis te realiseren. Een aantal verenigingen zoals de biljartvereniging wilden eindelijk eens hun eigen plek hebben, maar er was ook behoefte aan een aantal nieuwe activiteiten. Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd waarbij ideeën zijn verzameld en is geïnventariseerd welke bijdragen mensen daar zelf aan wilden leveren? Een inwoner van Westdorp bleek bereid om zijn schuur met grond te verkopen voor een schappelijk bedrag en daarmee werd de komst van het dorpshuis reëel.

DUURZAAM DORPSHUIS

‘Maar dat was een boerenschuur’, aldus bestuurslid Henk Meijering. ‘We realiseerden ons heel goed dat er nog heel wat moest gebeuren om het dorpshuis exploitabel te maken. Wij hebben goed gebruik gemaakt van de kennis en kunde van onze dorpsbewoners. Zowel bij de planvorming, de fondsenwerving als ook bij de realisatie.  We wilden een dorpshuis dat aan alle eisen van deze tijd zou voldoen: het moest echt optimaal geïsoleerd zijn (schil van 12 cm isolatie), met een goede kierdichting en een ventilatie installatie met WTW, vloerverwarming met lage temperatuur verwarming en een warmtepomp en 40 zonnepanelen. Al met heeft de ver/ nieuwbouw €280.000 gekost en dat is gefinancierd door Leader en tal van andere fondsen. Sommige fondsen kwamen zelfs naar ons toe met de vraag of we nog wat nodig hadden? Door “zelfwerkzaamheid” is een groot deel van het werk gerealiseerd.’

‘Maar het was ook een hele spannende periode’, aldus penningmeester Martin van der Weg. ‘We kregen veel positieve beschikkingen en dat is natuurlijk fijn, maar je moest het wel allemaal zelf voorfinancieren. Op een x-moment stonden we zo’n €80.000 in de min en dat voelde voor mij als penningmeester niet fijn. Uiteindelijk hebben we dankzij een tijdelijk krediet van de Rabobank alles voor kunnen financieren en alle bijdragen ontvangen.’

AANSCHAF ACCUPAKKET

Na de opening in 2019 bleek dat we energetisch gezien veel beter draaiden dan we hadden verwacht. Onze zonnepanelen wekken 12.000 kWh uur per jaar op en we hadden verwacht ongeveer 8.000 kWh zelf nodig te hebben, maar dat is 6.000 kWh. We hebben vanaf het begin al het idee gehad om een accupakket aan te schaffen en daar hebben we vorig jaar werk van gemaakt. Uit berekeningen bleek dat wij een accupakket nodig zouden hebben van 40 kWh. Vanaf midden december tot midden januari zouden we dan niet voldoende elektriciteit opwekken, maar de meerprijs van een nog grotere accu zou dan dermate hoog zijn dat het niet uit zou kunnen. De kostprijs van de accu was €35.000 waarvan we €25.000 hebben ontvangen van WarmteBoost, €6.300 van het zonnepark en €2.000 van de Rabobank. Het resterende bedrag hebben we zelf bijgelegd.

TIPS VOOR ANDERE DORPS- EN BUURTHUIZEN?

Henk Meijering: ‘Voordat je overgaat op de aanschaf van een accu moet je je behoefte aan elektriciteit goed in beeld hebben en alles gedaan hebben om het verbruik tot een minimum te beperken. Op basis daarvan kan je overgaan op de aanschaf van een accupakket. Ik zeg met nadruk accupakket, omdat je niet alleen een accu gaat kopen maar waarschijnlijk ook een nieuwe omvormer (één die kan laden en ontladen) en regeltechniek moet aanschaffen. De kostprijs van een accupakket zal plusminus €750 tot € 1.000 per kWh opslagcapaciteit bedragen.’