Dorpshuizen zijn het goud van onze samenleving

De wekelijkse zangclub, het maandelijkse biljartkampioenschap of de jaarlijkse toneeluitvoering. Het dorpshuis is van oudsher dé plek waar dorpsbewoners elkaar treffen. Maar is dat anno 2020 niet een beetje een achterhaald concept, zo’n plaatselijke ontmoetingsplek? “Nee”, is het heldere antwoord van drie fanatieke dorpen die zich met hart en ziel inzetten voor hun dorpshuis. “It doarpshûs foarmet de ferbining yn ús mienskip.”

Buurtwinkels die verdwijnen, kroegen die de deuren sluiten, verenigingen die de handdoek in de ring gooien en kleine plattelandsscholen die fuseren. Vergelijk een dorp van vijftig jaar geleden met een dorp anno 2020 en de verschillen zijn groot. Steeds vaker verliezen kleinere dorpen hun faciliteiten en moeten inwoners voor hun dagelijkse boodschappen en hobby’s uitwijken naar grotere omliggende steden. Wat blijft zijn de kerk en het dorpshuis.

Hoe de hazen lopen
“Fryslân telt nog zo’n 250 dorpshuizen”, vertelt Titus Sijmonsma van Stichting Doarpswurk. Op een totaal van ruim 400 Friese dorpen is dat een knappe score. Zeker in kleine dorpen vormt het dorpshuis de spil in het sociale leven. Vandaar dat Doarpswurk zich sterk maakt voor het behouden en initiëren van dorpshuizen in Fryslân. “Wij zijn voor dorpen een vraagbaak op het gebied van financiering, ondersteuning en advies”, knikt Titus. “We weten hoe de hazen lopen en kunnen vrijwilligers, initiatiefnemers en werkgroepen de weg wijzen naar de juiste overheidsinstanties, subsidieverstrekkers en partners.”
Op de vraag of een dorpshuis nog wel van deze tijd is, hoeft Titus niet lang na te denken. “Ik durf wel te stellen dat een dorpshuis het goud is van de samenleving. Waar er geen ontmoetingscentrum is in een wijk of dorp, daar verdort het menselijk contact. Een dorpshuis is essentieel voor ‘sociale cohesie bevorderende activiteiten’, zoals wij dat in jargon noemen. Ook anno 2020 zijn dorpshuizen nog altijd springlevend.”

Bron: Friesland Post (februari 2020) over Doarpswurk en de vele vrijwilligers in de Friese dorpshuizen.

Kijk hier het volledige artikel.