Extra middelen van het Rijk voor gestegen energielasten dorps- en buurthuizen

Het ministerie van Financiën heeft vorige week bekendgemaakt dat er vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra geld beschikbaar komt om de gestegen energielasten van onder meer dorps- en buurthuizen te compenseren. Het gaat jaarlijks in totaal om zo’n 300 miljoen euro, in 2026 en 2027 naar verwachting oplopend tot circa 400 miljoen euro.

Minister Hanke Bruins Slot: “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan dorps- en buurthuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

De compensatie wordt via het gemeentefonds en provinciefonds uitgekeerd aan de gemeenten en provincies. Zij kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Het is voor besturen van dorps- en buurthuizen dus belangrijk om in contact te blijven met hun gemeente en provincie hierover.

Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid.

Gepubliceerd 28 november 2022