dorpshuis

Fries onderzoek naar gevolgen corona voor buurt- en dorpshuizen

De Friese koepelorganisatie Doarpswurk heeft onderzoek gedaan naar de (financiële) gevolgen van corona voor dorps- en buurthuizen. De enquête is uitgezet onder alle Friese dorps- en buurthuizen, waarvan 100 de enquête hebben ingevuld. Ondanks het feit dat velen nu nog in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen wordt de situatie – naarmate de corona-maatregelen langer duren – zorgelijker. Buffers verdwijnen als sneeuw voor de zon en vermogen, opgebouwd voor verbouw dan wel verduurzaming van het dorps- of buurthuis, is niet dan wel nog beperkt aanwezig. Dat heeft tot gevolg dat problemen zich ‘verplaatsen’ naar de (nabije) toekomst.

Het rapport met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis voor dorps- en buurthuizen in Friesland is hier te vinden.

Gepubliceerd 5 januari 2021