ING weert verenigingen en stichtingen omdat ze te druk zijn met anti-witwasmaatregelen

Vrijdag 19 augustus maakte ING bekend voor in elk geval de rest van het jaar stichtingen en verenigingen te weigeren als zij een (nieuwe) bankrekening willen openen. ING geeft aan dat men op dit moment onvoldoende capaciteit heeft om voor deze rechtsvormen nieuwe aanvragen plus bijbehorend klantonderzoek zorgvuldig te kunnen verwerken.

De bank laat weten dat zij voor de naleving van wet- en regelgeving (de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), steeds vaker en intensiever haar klanten moet onderzoeken en transacties moet monitoren. De bank verwacht dat verenigingen en stichtingen in het eerste kwartaal van 2023 wel weer klant kunnen worden. Eerder had de Volksbank aangekondigd verenigingen en stichtingen uit te sluiten. Bij andere banken duren de procedures vaak weken tot maanden.

Verzoek aan Financiën en de banken

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is inmiddels al meer dan een jaar bezig om samen met andere brancheorganisaties, waaronder Goede Doelen Nederland, FIN en Partin, heel actief het Ministerie van Financiën te waarschuwen en te bewegen hier iets aan te doen. Ondanks herhaaldelijke Kamervragen, is het NOV nog niet verder gekomen dan dat er onderzoek komt. NOV zou heel graag zien dat minister Kaag vrijwilligersorganisaties het predicaat laag risico geeft, zodat banken minder tijd en geld kwijt zijn aan nodeloze procedures. Tegelijkertijd wordt banken gevraagd om hun toch niet onaanzienlijke winsten te benutten om kosten niet af te wentelen op organisaties die het goede willen doen!

In de tussentijd….

…. blijf de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen ondertekenen! Inmiddels heeft deze petitie opgeleverd dat er onderzoek komt naar regeldruk voor vrijwilligersorganisaties en naar de gevolgen van de Wet Financieel Toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor Vereniging NOV en vele anderen is onderzoek niet per se nodig om te zien wat iedereen kan zien, maar het zijn stappen in de goede richting.

Gepubliceerd 22 augustus 2022 (Bron: NOV)