Inventarisatie financiële gevolgen corona maatregelen voor dorps- en buurthuizen

Het platform dorpshuizen.nl heeft opnieuw een enquête opgesteld om de gevolgen van corona maatregelen voor buurt- en dorpshuizen in beeld te brengen. Deze enquête wordt verspreid onder 2500 buurt- en dorpshuizen in Nederland. Het doel van de inventarisatie is om de financiële positie van buurt- en dorpshuizen in beeld te brengen en onder de aandacht te brengen van de media en overheden.

Veel dorps- en buurthuizen zijn een flink deel van het jaar gesloten geweest. Daardoor zijn de inkomsten voor het tweede jaar op rij een stuk lager dan normaal waardoor zij financiële tekorten hebben opgelopen en mogelijk hebben moeten interen op hun financiële reserves.

Wij doen een nadrukkelijk appel aan alle buurt- en dorpshuizen om deze vragenlijst in te vullen!