Kansfonds draagt bij aan kookproject Barger Oosterveen

Barger Oosterveen is een buurtschap in Drenthe waar vrijwilligers in het oude schoolgebouw een nieuw dorpshuis realiseren. In de regel draagt Kansfonds niet bij aan activiteiten of de inrichting van dorpshuizen. Maar soms maakt Kansfonds een uitzondering. Als  er sprake is van een bijzonder initiatief dat gericht is op het verminderen van sociaal isolement van kwetsbare ouderen en het organiseren van informele zorg bijvoorbeeld. Het kookproject is zo’n uitzondering.

Regelmatig samen met vrijwilligers en andere dorpsbewoners koken en eten brengt mensen bij elkaar. Nieuwe contacten ontstaan en samen eten doorbreekt de cirkel van isolement. Bijzonder aan dit kookproject is dat ook jongeren meedoen als er een vraag komt voor een klusje, zoals een boodschap doen of af en toe de tuin bijhouden. Dit past bij de missie van Kansfonds: Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Juist in krimpgebieden waar allerlei voorzieningen in dorpen en buurtschappen zijn verdwenen, is het van belang dat bewoners omzien naar elkaar. Dat ze waar nodig ook informele zorg bieden. Zo kunnen kwetsbare ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Kansfonds ondersteunt ook  initiatieven van stichtingen en verenigingen die vluchtelingen helpen met een nieuwe start in ons land. Kleinschalige initiatieven waar vrijwilligers uit een dorp of buurtschap  hen wegwijs maken in onze taal, cultuur en gewoonten.

Op www.kansfonds.nl leest u alles over Kansfonds en hoe u een (voor)aanvraag bij ons kunt indienen. Als u vragen heeft, denken wij  graag met u mee. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met Frédérique van Middelkoop, projectadviseur. Ons telefoonnummer is 035-6249651.