Klijnsma: alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten) vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma streeft er naar om de nieuwe bedragen per 1 april 2017 in te laten gaan.

Klijnsma: “Vrijwilligerswerk is ontzettend waardevol. Voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf.”

De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden er nog verschillende regels voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een uitkering van het UWV. Klijnsma kiest voor de hoogste uitkering.

Bron: Rijksoverheid