Leerzame excursie dorpshuizen Salland

Wanneer je nieuwe plannen maakt voor je dorpshuis dan is het een goed idee om je te laten inspireren door andere buurt- of dorpshuizen. Meerdere dorpshuiskoepels in Nederland organiseren met het oog daarop regelmatig excursies. Maar dat kunt u natuurlijk ook zelf organiseren. Onlangs is dat gebeurd in het Overijsselse Salland waar werkgroep ‘De Ontmoeting 2.0’ uit Eesveen een excursie heeft georganiseerd langs vier dorpshuizen bij hun in de omgeving om inspiratie en kennis op te doen. Hierbij een verslag van hun ervaringen.

Waarom een excursie?

In het Overijsselse dorp Eesveen (gemeente Steenwijkerland, 690 inwoners) zijn wij als werkgroep ‘De Ontmoeting 2.0’ plannen aan het voorbereiden voor de nieuwbouw van ons multifunctioneel ontmoetingscentrum. Het bestaande gebouw, een jaren ’80 bijbouw achter de kerk, is aan vervanging toe. Tijd om te kijken hoe andere kleine dorpen hun dorps- of buurthuis van de grond hebben gekregen. Ter inspiratie hebben we op zaterdag 11 mei vier dorpshuizen in Salland bezocht, samen met onze begeleider Jeroen Geerdink (Stimuland). Kijken in de keuken van een ander werkt katalyserend en bemoedigend voor iedereen die al geruime tijd met stroperige processen en complexe planvorming bezig is. Je krijgt in een relatief kort tijdsbestek veel nuttige tips en een helder perspectief op je eigen project en de partijen die daar een rol in spelen.

Gouden tips uit Herxen

Onze eerste stop is Herxen, een dorp met ongeveer evenveel inwoners als Eesveen. Ook hier is men bezig met de realisatie van een vernieuwde accommodatie. We spreken Fred Dalhuisen, voorzitter van het dorpshuis. De organisatie heeft al veel overwonnen en de bouwplannen zijn klaar. Om te starten moeten nog de laatste middelen gevonden worden. Hiervoor is onder andere de beroemde verloting gestart, waarbij een zomerhuis in Heino kan worden gewonnen. Fred komt met de volgende tips:

  1. Werk de plannen op ieder detail uit voordat je met een gemeente of subsidieverstrekker spreekt. Dit wekt vertrouwen en versnelt het gehele proces.
  2. Ga nooit naar de gemeente met een probleem, zonder een oplossing aan te dragen.
  3. Werk aan eensgezindheid in je gemeenschap. De gemeente of subsidiegever mag niet twijfelen aan het draagvlak voor het plan.
  4. Zorg ervoor dat je een klein startkapitaal achter de hand hebt. Het is vervolgens makkelijker om bij verschillende instanties geld te vragen. Het stapelen van subsidies kan beginnen.

Elshof let op de kleintjes

Daarna bezoeken we het buurthuis in Elshof (gemeente Olst-Wijhe, 770 inwoners). Zij hebben 10 jaar geleden het dorpshuis helemaal opnieuw opgetrokken met een zeer bescheiden budget. Het resultaat is verbluffend: een mooi gebouw zonder franje met een zeer praktische indeling en fijne ruimtes. Omdat veel met zelfwerkzaamheid is gedaan en het ontwerp sober is gehouden zijn de lasten minimaal. De werkgroep is enthousiast, ook omdat dit buurthuis goed aansluit bij de schaal en het karakter van Eesveen.

Voor de lunch stoppen we bij kulturhus Trefpunt Heeten. Dit voormalige parochiehuis, wat al jaren dienst doet als dorpshuis, is enkele jaren geleden geheel gerenoveerd. Naast de heerlijke lunch kijken we onze ogen uit, een bijzonder sfeervol gebouw met mooie ruimtes. Heeten is veel groter dan Eesveen en kan zich meer ‘luxe’ veroorloven, maar het blijft inspirerend om te zien wat een goede aankleding van ruimtes met de beleving doet.

Noaberlookaal in Loo

Onze laatste stop is in Loo (690 inwoners, gemeente Deventer). In dit kleine dorp heeft men een bescheiden dorpshuis met de naam Noaberlookaal. Het gebouw is aan vervanging toe en men kijkt naar nieuwbouw. We worden ontvangen door Thea van Dartel. Zij vertelt dat er een hele losse structuur is gevonden om het Noaberlookaal te beheren, waarbij gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het netjes achterlaten van het gebouw. Dit heeft voorheen alleen problemen opgeleverd met groepen van buitenaf. Vanwege de kleine gemeenschap is er groot vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. De opvallende inrichting is een combinatie van creativiteit en kringloop, wederom voor een appel en een ei. Zo wordt de exploitatie ruim onder de € 10.000,- gehouden en weet men op een slimme manier een gemeenschappelijke ruimte voor het dorp te behouden.

Zo zijn we in één dag op verschillende plekken geweest, verschillende achtergronden en mogelijkheden gezien en veel indrukken opgedaan: een bron van informatie. Duidelijk is wel overal: “JE MOET ‘T SAMEN DOEN ALS GEMEENSCHAP”.

Werkgroep ‘De Ontmoeting 2.0’ Eesveen