LVKK en LSA sturen brandbrief naar gemeenten over zorgen dorps- en wijkaccommodaties

In een gezamenlijke brief aan alle Nederlandse gemeenten en de VNG doen de LVKK en LSA een dringend beroep om dorpshuizen en wijkcentra te ondersteunen en op korte termijn actie te ondernemen richting dorpshuis- en buurthuisbestuurders. Doel is gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor een gezonde doorstart van de accommodaties. Deze sociale voorzieningen staan nu onder druk.

“Onze zorg is dat het voortbestaan van vele centra in gevaar komt. Wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties, maken dat de exploitatie onder grote druk komt te staan. Dit is ernstig omdat het voor dorpshuizen, buurthuizen en gemeenschapscentra elk jaar weer een toer is om de exploitatie dekkend te krijgen en zij geen of weinig financiële reserves hebben.”

LVKK en LSA vragen in de brief gemeenten: “alles te doen wat in uw vermogen ligt om de dorpshuizen en buurthuizen in uw gemeente te ondersteunen, opdat ze deze moeilijke tijden overleven en straks weer hun belangrijke functie in de gemeenschap kunnen vervullen.”

Mogelijkheden die gemeenten ter beschikking staan zijn kwijtschelding van huur; tijdelijke exploitatieondersteuning; versoepelde subsidievoorwaarden; gebruik maken van landelijke regelingen en in gesprek met de besturen van de accommodaties te onderzoeken welke ondersteuning in de na-Corona periode gewenst is.