Maximale vrijwilligersvergoeding in 2021 verhoogd naar 1.800 euro

In het Belastingplan 2021 waarmee de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal 1.800 euro per jaar en 180 euro per maand. Dit is te lezen in Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021.

Wie maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding?
In december heeft het CBS de cijfers over het vrijwilligerswerk in 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat ruim tweederde van de vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt. 14% ontvangt een vergoeding in natura, 8% ontvangt een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 5% ontvangt een vast bedrag per maand en 1% ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding. Meer over de cijfers van het vrijwilligerswerk is terug te lezen ‘feiten en cijfers vrijwillige inzet 2019’. (Bron: NOV)

Gepubliceerd 12 februari 2021