Nog steeds budget beschikbaar bij DUMAVA

Op maandag 3 juni jl. is de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed opnieuw geopend. De regeling is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed en komt eigenaren tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Bij de eerste twee rondes van DUMAVA in 2022 en 2023 waren de gelden in een handomdraai opgesoupeerd, maar dat is dit keer anders. Bij het ter perse gaan van dit artikel was er nog ruim €160 miljoen beschikbaar, ofwel 36% van het totaal beschikbare budget. Heeft uw dorpshuis plannen om te verduurzamen, schroom dan niet om een aanvraag in te dienen!

Let dan wel goed op de voorwaarden:

  • Een energieadvies is verplicht!
  • De dingen die je aanvraagt moeten in de maatregelenlijst staan.
  • Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 31 oktober 2024

Kijk voor meer informatie en wijze van aanvragen op de website van het RVO.