NOV KENNISBOOSTWEEK VRIJWILLIGERSWERK van 18-22 maart

Als we onszelf willen ontwikkelen, dan moeten we de ander zo af en toe echt in de ogen kijken. Eens doorvragen, wat langer nadenken, stilstaan bij de ander of de diepere oorzaak van een probleem. Of omdenken en kansen zien! Tijdens deze kennisboostweek is daar alle gelegenheid toe.

Kijk eens welke van de 18 online sessies interessant zijn voor jou, maar wellicht ook voor mensen die je wil betrekken. Ben je klaar voor vragen als: Help je mee de toekomst (van jongeren) vorm te geven? Waarom houden we vast aan hoe we besturen? Geef je vrijwilligers echt zeggenschap? Helpen we bedrijven een handje met maatschappelijk ondernemen? Durf je de gemeente te helpen met ontregelen? Hoe integer ben je en wanneer wordt inclusiviteit exclusiviteit? En de klassieke en nog steeds actuele vraag: Heb jij een goed kader om de grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk te zien?

Laten we elkaar in de ogen kijken, de kaarten op tafel leggen en leren van elkaar! Je bent van harte welkom in deze Kennisboostweek Vrijwilligerswerk van 18 tot en met 22 maart met gratis sessies van NOV-leden, (kennis)partners en NOV-medewerkers. Doe je mee aan één of meerdere sessies?

Hieronder de gratis online sessies in chronologische volgorde:

1. Wet- en regelgeving voor stichtingen en verenigingen
2.Vrijwilligerswerk en (netwerk)integriteit

3.Introductie op de Omgevingswet
4.Hoe ga jij om met iemand met dementie?
5.Zingevingsvragen bij oudere migranten
6.Van hulpbehoevend naar hulpverlenend: hoe zet je ouderen in beweging?
7.De Toekomst Vormgeven: de waarde van Maatschappelijke Diensttijd
8.De sociale kant van CSRD
9.Eenvoudiger en leuker besturen
10.Master vrijwilligersmanagement; wat is relevant voor jouw praktijk?
11.Verbinding tussen jong en oud: waarom en hoe?
12.Medezeggenschap en inspraak: hoe ver durf jij te gaan?
13.Hoe werkt het met EHBO inzetten op een evenement?
14.Grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in 2024
15.Samenwerken met bedrijven, wat levert het op?
16.Introductiesessie ABCD methode
17.Stop regeldruk door gemeenten
18.Vrijwilligerswerk met en door nieuwkomers in Nederland

Tekst en afbeelding NOV-Platform Vrijwillige Inzet