Ook in 2021 steun voor dorps- en buurthuizen via het gemeentefonds

Gemeenten krijgen ook in 2021 vanuit het Rijk compensatie voor extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen in verband met de coronacrisis. Uit de septembercirculaire van het ministerie van BZK blijkt dat er 60 miljoen voor culturele instellingen en dorps- en buurthuizen beschikbaar wordt gesteld via het Gemeentefonds. 10 miljoen hiervan is bestemd voor dorps- en buurthuizen waarbij aangemerkt dat middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen vrij besteedbaar zijn. 

Via dit rekenblad op de site van de Rijksoverheid is precies te zien hoeveel iedere gemeente uit de 10 miljoen ontvangt voor de dorps- en buurthuizen. Open het blad ‘opbouw bedragen 4e en 5e pakket’ en scroll naar rechts naar de kolom ‘buurt- en dorpshuizen 2021’.

Vraag gemeente buurt en dorpshuizen te compenseren

Het Ministerie van BZK heeft het beschikbaar gestelde bedrag weliswaar geoormerkt voor buurt- en dorpshuizen, maar dat betekent niet dat het geld automatisch bij de buurt en dorpshuizen terecht komt. Het staat gemeenten vrij om dat aan andere zaken te besteden.

Dorpshuizen.nl heeft een concept brief opgesteld die buurt- en dorpshuizen zelf naar hun gemeente kunnen sturen om hen te vragen het geld, dat bestemd is voor buurt en dorpshuizen, ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden. Het idee is om de brief te richten aan het College en Gemeenteraad met daarbij een afschrift aan de verantwoordelijk ambtenaar. Stuur de brief eventueel in samenwerking met andere buurt- en dorpshuizen naar de gemeente.

Gepubliceerd op 19 oktober 2021