Post.nl en Laad.nl

Post.nl bouwt een flink aantal postkantoren en –agentschappen om tot pakketpunten. Voor een aantal dorpen kunnen nieuwe pakketpunten nodig zijn; hiervoor kan een dorpshuis geschikt zijn. De vier belangrijkste eisen zijn: veilige opslag van pakketten (dat niet iedereen er bij kan); elektriciteit en draadloos internet (kunnen scannen); voldoende openingstijden; vast aanspreekpunt. Voor het dorpshuis staat hier een vergoeding van Post.nl tegenover.

Laad.nl plaatst in dorpen (veelal bij horeca) laadpunten voor met name de elektrische fiets. Ook dit kan voor een dorpshuis interessant zijn een een verdienmodel zijn. De hoogte van de vergoedingen is niet bekend; wel is er een voorbeeld bekend van een winkel die ca. € 6.000 als vergoeding op jaarbasis ontvangt.