Provincie Overijssel verstrekt Sociale Hypotheek

Buurt- en dorpshuizen, Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en Kulturhusen zijn sociale ontmoetingsplekken die er terdege toe doen. De Provincie Overijssel geeft hen een steuntje in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. Provinciale Staten hebben hiervoor 1.400.000 euro beschikbaar gesteld.

Uniek aan dit concept  is dat het opgenomen bedrag niet wordt afgelost met geld, maar met vrijwilligerswerk. Het gaat er dan om nieuwe activiteiten te ontplooien ten behoeve van het algemeen belang van het dorp. De MFA van Albergen bijvoorbeeld  kan met de Sociale Hypotheek een deel van de exploitatie betalen en kunnen er zonnepanelen worden aangeschaft. Als tegenprestatie vernieuwen de vrijwilligers het dak van de accommodatie en de ijsclub, zodat de zonnepanelen gemonteerd kunnen worden.

Per aanvraag wordt een maximaal bedrag van 15.000 euro verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

Gepubliceerd 30 maart 2023