Rapport biedt geen oplossing voor toepassing lager ozb-tarief

Gemeenten mogen sinds 1 januari 2019 een lager ozb-tarief hanteren voor instellingen van sociaal belang waaronder buurt- en dorpshuizen. Het amendement Omtzigt maakt het mogelijk dat gemeenten voor deze categorie het tarief voor woningen i.p.v. van niet-woningen kunnen hanteren. In de praktijk maken gemeenten hier echter geen gebruik van vanwege verschillende uitvoerings- en toepassingsvraagstukken.

In 2022 gaf de toenmalige minister van BZK opdracht om te onderzoeken hoe deze vraagstukken opgelost kunnen worden. Uit het rapport dat eind 2023 verscheen, blijkt dat er geen bevredigende oplossing is voor de vraagstukken. En dat gemeenten de regeling overbodig vinden omdat zij al over voldoende instrumenten beschikken om instellingen van sociaal belang tegemoet te komen zoals subsidieverstrekking of ozb-vrijstelling. Het onderwerp is controversieel verklaard waardoor de minister niet ingaat op de conclusies van het onderzoek.

Het rapport en meer informatie is te vinden op de website van de VNG.