TVL 4e kwartaal geopend

Momenteel kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020 (oktober tot en met december 2020) en dat geldt in principe ook voor dorps- en buurthuizen. De TVL Q4 aanvragen kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Maar let op! In de praktijk blijken heel veel buurt- en dorpshuizen niet aan de voorwaarden van deze regeling te voldoen (zie verderop in dit artikel onder kopje ‘voorwaarden’.

Wijzigingen

De belangrijkste verschillen met de vorige ronde TVL (1 juni tot en met 30 september 2020) zijn:

  • Ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren – dus met alle SBI-codes – komen in aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes).
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor de TVL Q4 2020 moeten buurt- en dorpshuizen aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat je moet kunnen aantonen dat er in het vierde kwartaal van 2020 meer dan 30% omzetverlies is geleden in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. Het RVO zal inzage willen hebben in de omzetcijfers. Verder moeten de vaste lasten minimaal €3.000 zijn in het vierde kwartaal van 2020 op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de aanvrager hoort. Dorpshuizen hebben doorgaans een SBI-code beginnend met de cijfers 88. Bij deze SBI-code is het percentage vaste lasten vastgesteld op 11% van de omzet. Om aan €3.000 vaste lasten te komen moeten buurt- en dorpshuizen dus een flinke omzet hebben gehaald in het vierde kwartaal van 2019. Voor de meeste buurt- en dorpshuizen is dit niet haalbaar.

Meer info over de TVL en voorwaarden: klik hier